Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Wadowic [VIDEO]

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Wadowic [VIDEO]

Po kilkugodzinnej dyskusji nad raportem o stanie Gminy Wadowice, Rada Miejska w Wadowicach, przy 15 głosach za i 6 głosach przeciwko udzieliła burmistrzowi Wadowic Bartoszowi Kalińskiemu wotum zaufania oraz absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Gminy Wadowice ze 2019 rok.

– Dziękuję wszystkim radnym i pracownikom urzędu za dotychczasową pracę dla Wadowic. To był rok rozpoczynający wielką ofensywę inwestycyjną, którą kontynuujemy do dziś i będziemy kontynuować przez kolejne lata – mówi burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

Remonty szkół i dróg, budowa mostów, boisk i kompleksów rekreacyjnych, uruchomienie kolejnych  gminnych linii autobusowych, a przede wszystkim podpisanie porozumienia z GDDKiA w sprawie budowy południowej obwodnicy Wadowic to inwestycje i wydarzenia, pod znakiem których upłynął 2019 rok. Z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Wadowice pozyskano łącznie  dokładnie 13 milionów 321 tysięcy złotych. Część z dofinansowanych inwestycji jest już gotowa, jak na przykład most w Choczni przy ul. Głównej. Pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji.

Przebudowa ulicy Lwowskiej z kwotą dofinansowania równą 6,2 mln zł  oraz ul. Sienkiewicza. Warto dodać też, że w Gminie Wadowice również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi swoje inwestycje, takie jak remont mostu na Skawie, budowa ronda na Wenecji oraz budowa dwóch mostów w Kleczy Dolnej. Wartość wszystkich wyżej wymienionych inwestycji to ponad 50 milionów złotych, z czego aż 75 procent pochodzi ze środków rządowych.

Bez wątpienia sukcesem 2019 roku było podpisanie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie Budowy południowej obwodnicy Wadowic. Koszt całej inwestycji szacowany jest na 73 miliony złotych. Z tego tylko 4 mln zł będzie musiała wydać Gmina Wadowice, reszta zostanie sfinansowana z  budżetu GDDKiA.

W minionym roku wyremontowano 7 kilometrów dróg w Gminie Wadowice za ponad 1,6 mln zł. Dodatkowo za prawie 1,2 mln zł przebudowano gminą drogę Pagór w Babicy. Za ponad 750 tysięcy złotych wyremontowano kuchnię, stołówkę  i świetlicę w Szkole Podstawowej w Jaroszowicach. Z kolei kompleksowy remont SP nr 4 w Wadowicach pochłonął 1 mln zł.

W 2019 roku oddano do użytku kompleks sportowy przy szkole w Kleczy-Zarąbkach oraz podobny obiekt wraz z nowym parkingiem przy szkole w Babicy, oba łącznie za blisko 1 mln zł.

– Od ponad 1,5 roku, z dala od partyjnych sporów i wyłącznie na pozytywnym przekazie staramy się budować silną pozycję naszego miasta. Nikogo nie obrażamy, nikt nie czuje się wykluczony. Razem budujemy lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci – podsumowuje burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

Poniżej prezentujemy prezentację podsumowującą miniony rok. Szczegółowy raport o stanie Gminy Wadowice za 2019 rok dostępny jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wprowadzono: 23 czerwca 2020