Wróć z POWERem!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Wróć z POWERem!

Jeśli  niedawno wróciłeś z zagranicy i nie masz pomysłu co dalej –  zgłoś się do nas!

Spotkaj się z nami  w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kraków

lub skorzystaj z usług zdalnych

powroty glowny - Wróć z POWERem!

Oferujemy bezpłatne usługi:

  • Doradcy zawodowego, który pomoże Ci poznać swoje mocne strony i zaplanować najlepszą ścieżkę rozwoju oraz wskaże kierunki, w których warto się rozwijać.
  • Konsultanta, który pomoże znaleźć środki finansowe na interesujące cię szkolenia, kursy,  a także dotacje lub niskooprocentowane pożyczki na otwarcie własnej działalności gospodarczej.
  • Dodatkowo osoby do 29 r.ż. mogą skorzystać z doradztwa prawnego, podatkowego i psychologicznego, tłumaczeń przysięgłych dokumentów obcojęzycznych oraz sesji mastermind.
  • Natomiast osoby po 30 r.ż.  mogą otrzymać bony szkoleniowe w ramach innych projektów realizowanych przez WUP w Krakowie  pn. Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa (wymagany wkład własny 15 %).

Projekt „Wróc z POWERem!”

Małopolska pomaga młodym ludziom decydującym się na powrót z zagranicy w znalezieniu pracy, dofinansowania do szkoleń, czy też w zdobyciu nowych umiejętności. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje w całym regionie projekt „Wróć z POWERem!”. Każdy uczestnik otrzymuje pomoc doradcy zawodowego oraz konsultanta, który wspiera go w różnych sprawach: od załatwiania spraw w urzędach po tłumaczenie dokumentów i pomoc prawną.

Już pierwsi mieszkańcy z powiatu brzeskiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego oraz miasta Kraków i Tarnów skorzystali z pomocy jaką oferuje projekt.

– Małopolska wspiera młode osoby w wejściu na rynek pracy, także te, które w pewnym momencie zdecydowały o wyjeździe za pracą za granicę, a teraz zdecydowały się na powrót.  Kryzys spowodowany pandemią mocno uderzył w rynek pracy. Oferujemy konkretną pomoc w zaplanowaniu swojego życia, zarówno zawodowego, jak i rodzinnego w naszym regionie – informuje Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Projekt „Wróć z POWERem!” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Ruszył w czerwcu tego roku i potrwa jeszcze dwa lata. Kierowany jest do osób przed trzydziestką. Kolejne kryterium to minimum półroczny pobyt za granicą. Następna kwestia to data powrotu. Jeśli ktoś już pracuje, ale chce rozwijać się w innym kierunku, może skorzystać z oferty przez pół roku od powrotu do Polski. Jeśli nie pracuje, to przez rok.

– Pomysł na projekt powstał dzięki sygnałom od młodych ludzi, ich rodziców i znajomych. Zwracali oni uwagę, że powracający z zagranicy często w pierwszym momencie czują się zagubieni. Projekt ma ich wspierać w pierwszych miesiącach po powrocie do kraju. Każdy uczestnik dostaje osobistego konsultanta oraz doradcę zawodowego, którzy pomagają mu załatwić szereg spraw związanych z powrotem do Polski – wyjaśnia Jan Gąsienica-Walczak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Konsultant pomaga od początku do końca udziału w projekcie. Dzięki niemu klient nie czuje się zagubiony, może porozmawiać o swoich wątpliwościach i pomysłach, poprosić o pomoc. Uczestnicy projektu spotykają się też z doradcą zawodowym, który podpowiada, w którym kierunku warto się rozwijać i wspólnie ustalają plan zawodowy.

Udział w projekcie pozwala także na skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych i podatkowych, usług psychologa, tłumaczeń przysięgłych i zwykłych dokumentów zagranicznych oraz warsztatów kreatywnych. A co najważniejsze wszystkie usługi są całkowicie bezpłatne i realizujemy je również w formie zdalnej – możesz stać się uczestnikiem projektu bez wychodzenia z domu.

Więcej o projekcie „Wróć z POWERem!” można dowiedzieć się na stronie pociagdokariery.pl/powroty, pod numerami telefonów 515 995 474 i 500 573 931 lub pisząc na adres powroty@wup-krakow.pl

Wprowadzono: 8 lutego 2021

-