Wsparcie dla przedsiębiorców!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Wsparcie dla przedsiębiorców!

Od 6 maja do 5 czerwca  br. PARP uruchamia nabór do projektu pn.: „Nowe inwestycje w sektorze HoReCa”, którego  celem jest  wsparcie dla przedsięwzięć  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Horeca FB 1200x900 p2 - Wsparcie dla przedsiębiorców!

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej projektu  https://horeca.marr.pl/

Wszystkie informacje oraz bieżące działania będą podawane za pośrednictwem strony internetowej oraz  social media.  

 Projekt realizowany jest w Partnerstwie z:

•             Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

•             Lubelską Fundacją Rozwoju (województwo lubelskie)

•             Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (województwo podkarpackie)

•             Staropolską Izbą Przemysłowo – Handlową (województwo świętokrzyskie)

 Wartość projektu i dofinansowania:

•             Całkowita wartość projektu: 260 581 477, 00 PLN

•             Wysokość wkładu ze środków KPO: 100% wartości projektu

•             Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.05.2026 r.

Wprowadzono: 23 maja 2024