Wszyscy zarejestrowani kandydaci wybrani do Rad Osiedli

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Wszyscy zarejestrowani kandydaci wybrani do Rad Osiedli

Wybory do Rad Osiedli w Wadowicach kadencji 2021-2025 zostały ogłoszone przez Burmistrza Wadowic w dniu 17.08.2021 roku Zarządzeniem Nr 0050.753.2021.OS  na dzień 10 października 2021 roku.

Projekt bez tytulu 5 1024x726 - Wszyscy zarejestrowani kandydaci wybrani do Rad Osiedli

Termin zgłaszania kandydatów upłynął dnia 30 września 2021 r. Ponieważ we wszystkich osiedlach zgłosiło się mniej niż 15 kandydatów, dlatego zgodnie z §11 ust.1 Statutów Osiedli nie przeprowadzono głosowania, a za wybranych uznano wszystkich zarejestrowanych kandydatów (Zarządzenie Burmistrza Wadowic Nr 0050.789.2020.OS z dnia 04.10.2021 r. w sprawie obsadzenia mandatów w Radach Osiedli w Wadowicach).

Skład rad poszczególnych osiedli przedstawia się następująco:  Zarządzenie ws obsadzenia mandatów do RO

Pierwsze  posiedzenia rad osiedli Burmistrz Wadowic zwołał w następujących terminach: terminy I posiedzeń RO

Wprowadzono: 4 października 2021

-