Wyjątkowa wystawa „Czas na miłość” na Placu Jana Pawła II

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Wyjątkowa wystawa „Czas na miłość” na Placu Jana Pawła II

Do 12 sierpnia na Placu Jana Pawła II potrwa wyjątkowa wystawa o nazwie „Czas na miłość”, przedstawiająca zdjęcia podopiecznych Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”. Autorem zdjęć jest krakowski fotograf, a jednocześnie wolontariusz hospicjum – Pan Jacek Taran.

Organizatorem wystawy jest „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci, świadczące aktywną, wszechstronną i całościową opiekę nad małymi pacjentami, cierpiącymi na nieuleczalne, postępujące, niepoddające się leczeniu przyczynowemu choroby.  Wśród podopiecznych hospicjum znajduje się również kilkoro dzieci z Gminy Wadowice.

Pierwsze dwie edycje wystawy, zaprezentowane w Krakowie w 2017 i 2018 roku, odbiły się szerokim echem i bardzo pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców Krakowa, a Gościem Honorowym podczas edycji 2017 była Pierwsza Dama RP – Pani Agata Kornhauser-Duda.

Jednym z głównych celów wystawy jest szerzenie idei hospicyjnej. Organizatorzy działają na rzecz przełamywania barier w kontaktach z niepełnosprawnymi, pragną oswoić społeczeństwo z widokiem dziecka zmienionego fizycznie, używającego specjalistycznego sprzętu, np. rurki tracheotomijnej, pokazać, że życie  z niepełnosprawnym dzieckiem może być pełnowartościowe i nieść wiele radości. Mają na celu przełamywanie stereotypu „Hospicjum jako umieralni” i pokazanie, że czas spędzony pod opieką hospicjum to czas na cieszenie się każdą chwilą i życie na 200%, że jest to czas na miłość.

Drugim celem wystawy jest propagowanie idei wolontariatu młodzieżowego. Pokazanie młodzieży alternatywnych, np. dla telewizji czy komputera sposobów na spędzenie wolnego czasu i uwrażliwienie społeczeństwa na los osób chorych i niepełnosprawnych, a w dłuższej perspektywie zmianę postaw społecznych wobec takich osób. Jedną ze sztandarowych akcji hospicjum jest prowadzona od kilku lat „Akcja – Edukacja!”. Koordynator wolontariatu w organizacji prowadzi lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach, a także dla studentów krakowskich uczelni wyższych. Wystawa to dodatkowy element, który pomaga w dotarciu do dzieci i młodzieży oraz uświadomieniu ich czym jest pomoc i jakie pozytywne aspekty może za sobą nieść wolontariat.

Trzeci cel wystawy to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Poprzez wystawę organizatorzy pragną zwrócić uwagę ludzi na problem napiętnowania i wykluczenia społecznego dzieci, których rodzeństwo jest nieuleczalnie chore. Niezwykle ważnym aspektem jest także zachęcenie rodzin do pokonywania lęku związanego z wychodzeniem z chorym dzieckiem z domu i strachem przed kontaktem ich dziecka z rówieśnikami. Doświadczenia z poprzedniej edycji wystawy pokazują, że cel ten udaje się realizować – na wystawę, aby obejrzeć zdjęcia, wybrało się szereg rodzin, które pozostają pod opieką hospicjum.

Kontakt do Hospicjum:
„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88a
31-234 Kraków
tel. 12 446 64 76
www.almaspei.pl

Wprowadzono: 1 sierpnia 2018