XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. Być jak „Brat naszego Boga”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. Być jak „Brat naszego Boga”

Zapraszamy dzieci oraz młodzież do 20 roku życia do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym pt. „Być jak Brat naszego Boga”.

Plakat

Konkurs jest poświęcony wielkiemu dorobkowi pontyfikatu Świętego Jana Pawła II oraz przesłaniu płynącemu z nauczania i postawy Papieża, będącej wzorem dla młodzieży.

Temat tegorocznego konkursu nawiązuje do postaci Świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, w związku z faktem, iż Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła w diecezjach polskich 2017 rok – Rokiem Świętego Brata Alberta. Święty Jan Paweł II był jego wielkim orędownikiem, określał Brata Alberta, jako wzór radykalnego wyboru drogi powołania. Poświęcił mu utwór dramatyczny zatytułowany „Brat naszego Boga”, a potem, jako papież wyniósł go na ołtarze.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy jednej lub po jednej z dwóch kategorii:

* praca fotograficzna,
* praca plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek itp.)

Nadsyłanie prac fotograficznych i plastycznych – do 5 maja 2017 r. na adres: 6-11 Hufiec Pracy 34-100 Wadowice, ul. J. Kochanowskiego 3 z dopiskiem „Konkurs Papieski”.

Gala finałowa – 6 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury w Wadowicach ul. Teatralna 1.
Laureaci podczas Gali zostaną uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Nagrodzone prace będą wystawione w Wadowickim Centrum Kultury oraz zamieszczone w specjalnym albumie pokonkursowym.
Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.konkurs-papieski.com

TERMIN:   do 5 maja 2017 r.

EMAIL:      www.konkurs-papieski.com

ORGANIZATOR:

6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 18 kwietnia 2017