Zakaz spalania odpadów roślinnych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Zakaz spalania odpadów roślinnych

INFORMACJA

w sprawie zakazu spalania odpadów roślinnych

Urząd Miejski w Wadowicach informuje że zgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie Gminy Wadowice Regulaminem utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2016r.) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych bez żadnych wyjątków (w tym skoszonej trawy, liści gałęzi itp.). Ponadto informujemy że: osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.

Oznacza to, że sprzątając swój ogród, nie można pozbyć się pozostałości roślinnych poprzez ich spalenie w formie ogniska. Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci (na odpady mieszane).

Co zatem należy zrobić z odpadami biodegradowalnymi?

Pozbyć się ich można na trzy sposoby:

  • poprzez kompostowanie. Kompostowanie to jedna z najlepiej sprawdzonych metod powtórnego wykorzystania odpadów. Pozwala zmniejszyć o 30-50% ilość odpadów wywożonych na wysypiska.
    W przydomowym kompostowniku można przetworzyć nawet 300 kg odpadów w ciągu roku. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wadowice dopuszcza prowadzenie przydomowego kompostownika, pod warunkiem że nie będzie on uciążliwy dla otoczenia. Prawidłowo przygotowany kompost jest przyjemny w dotyku, a zapachem przypomina ściółkę leśną,
  • poprzez gromadzenie w workach koloru brązowego na posesjach jednorodzinnych celem przekazania przedsiębiorcy zajmującym się wywozem odpadów (na terenie gminy Wadowice zadania te realizuje Empol Sp. z o.o.),
  • poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie a terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO” Sp z o.o., ul. Kościuszki 304,
    34 – 123 Chocznia

Wprowadzono: 24 sierpnia 2016