Zapraszamy do udziału w projekcie: Postaw na rozwój – zwiększ możliwości.

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Zapraszamy do udziału w projekcie: Postaw na rozwój – zwiększ możliwości.

Firma Michał Cichoń PRO STUDIO zaprasza do udziału w projekcie pt. „Postaw na rozwój – zwiększ możliwość!” nr PRMP.08.02.00-12-0072/18 realizowanego w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.


Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) należących do co najmniej jednej z grup:

·         Osoby powyżej 50 roku życia
·         Osoby długotrwale bezrobotne
·         Osoby o niskich kwalifikacjach
·         Kobiety
·         Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 roku życia

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2020 r.

Oferujemy:

–    BEZPŁATNE SZKOLENIA DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB – np. komputerowe, język angielski, sprzedawca, pracownik biurowy, wózki widłowe, grafika komputerowa, profesjonalne utrzymanie czystości;
–        STYPENDIUM SZKOLENIOWE – 6,65 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu
–        PŁATNE STAŻE ZAWODOWE – 3-miesięczne oraz możliwość zatrudnienia po stażu
–       WSPARCIE DORADCY KLIENTA I DORADCY ZAWODOWEGO, POŚREDNIKA PRACY, TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO,
–        PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE i COACHING
–        DODATKOWE FORMY WSPARCIA – dostosowane indywidualnie do każdego uczestnika

Ponadto zapewniamy:

*        zwrot kosztów dojazdu,
*        materiały na zajęcia,
*        poczęstunek podczas zajęć,
*        zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
*        opiekę personelu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 570 400 421
tel. 530 586 153
e-mail: prostudio.mc@gmail.com
e-mail: k.michalik@printstudio.com.pl

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 11 września 2018