Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)

Do 30 maja 2018 roku mogą zgłaszać się przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich, innych ciał opiniująco-doradczych działających w gminie, m.in. Rady Seniorów, Rady Kobiet, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz mieszkańcy gminy zainteresowani uczestnictwem w pracach Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego). W skład Rady wejdą również przedstawiciele Rady Miasta oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Kandydaci na członków Rady powinni wykazać się doświadczeniem w zakresie partycypacji społecznej.

Głównym zadaniem Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) będzie przede wszystkim wsparcie pierwszej edycji wadowickiego budżetu partycypacyjnego. Członkowie zespołu swoją pracę będą wykonywali nieodpłatnie.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który zeskanowany należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@wadowice.pl lub w wersji papierowej złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Wadowicach w godzinach pracy urzędu do 30 maja br.

W przypadku większej liczby zgłoszeń do pracy w Radzie Burmistrz wskaże kandydatów, biorąc pod uwagę ich doświadczenie w zakresie znajomości zagadnienia budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, w obszarze pożytku publicznego oraz działalności na rzecz mieszkańców Gminy.

Informacja o składzie Rady podana zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 18 czerwca 2018 roku.

Formularz do pobrania w załączniku poniżej.

Zarządzenie: https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,1451052,zarzadzenie-nr-00509482018or-burmistrza-wadowic-z-14-maja-2018-roku-w-sprawie-powolania-oraz-zasad-i.html

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 maja 2018