Zaprzysiężenie nowego Burmistrza oraz Rady Miejskiej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Zaprzysiężenie nowego Burmistrza oraz Rady Miejskiej

W dniu 21 listopada 2018 roku Komisarz Wyborczy zwołał uroczystą sesję Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, podczas której miała miejsce uroczystość zaprzysiężenia nowego Burmistrza Wadowic – Bartosza Kalińskiego oraz nowej Rady Miejskiej.

Sesja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12:00 na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Nowy włodarz gminy oraz nowi radni złożyli oficjalne przysięgi i objęli z dniem 21.11.2018 roku nowe stanowiska. Kadencja nowej Rady Miejskiej oraz Burmistrza miasta trwają  5 lat.

Bartosz Kaliński – sylwetka Burmistrza.

WYKSZTAŁCENIE:
Bartosz Kaliński – urodził się 30 grudnia 1983 roku w Wadowicach, żonaty. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tomicach oraz ZSRCKU im. Jana Pawła II w Radoczy. W roku 2003 rozpoczął studia na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, które ukończył z wyróżnieniem w roku 2008 otrzymując tytuł magistra politologii. Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji o tematyce regionalnej m.in.: „Recepcja myśli i nauki Papieża Jana Pawła II w społeczności wadowickiej u progu XXI wieku” (190 stron), „Historia i współczesność małych ojczyzn na przykładzie Ziemi Wadowickiej” (105 stron), „Wychowanie fizyczne i sport w gminie Tomice ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach” (30 stron).

Doświadczenie społeczno-zawodowe:
W latach 2008 – 2010 pracował w Biurze Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Twórca i redaktor naczelny czasopisma lokalnego Biuletyn Informacyjny Powiat Wadowicki. Współtwórca Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2009 – 2015.  Od 2010 r. Radny Powiatu Wadowickiego (z listy PiS – 698 głosów). Członek Powiatowych Komisji: Bezpieczeństwa oraz Statutowo – Budżetowej.  2 grudnia 2010 roku wybrany na stanowisko Członka Zarządu Powiatu Wadowickiego.  W latach 2014-2018 piastował urząd Starosty Wadowickiego.

Skład nowej Rady Miejskiej:

 1. Balak Dorota
 2. Bąk Tomasz
 3. Cholewka Józef
 4. Chrapla Ireneusz
 5. Czechowicz Lena
 6. Gałuszka Elżbieta
 7. Hajnosz Piotr
 8. Hałat Andrzej
 9. Jakubas Mariusz
 10. Jasiński Stanisław
 11. Klinowski Mateusz
 12. Korzeniowski Tomasz
 13. Krasa Paweł
 14. Lempart Franciszek
 15. Malik Robert
 16. Mąka Maciej
 17. Pławny Anna
 18. Potoczna Maria
 19. Strzeżoń Andrzej
 20. Tkacz Ludwika
 21. Zadora Maria

Wprowadzono: 21 listopada 2018