Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania Zespołu d.s. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wadowice na lata 2016-2022

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania Zespołu d.s. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wadowice na lata 2016-2022

W celu zapewnienia sprawnego wdrażania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wadowice, powołuje się Zespół ds. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wadowice na lata 2016-2022, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) Pani Ewa Całus– Zastępca Burmistrza Wadowic- Przewodnicząca Zespołu,

2) Pani Karolina Buchholz-Martyniak – Podinspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach-  Członek Zespołu,

3) Pani Małgorzata Chowaniec– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach- Członek Zespołu,

4) Pan Marek Ciepły– Prezes Wadowickiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej
Klub Abstynentów„VICTORIA” – Członek Zespołu,

5) Pan Dawid Droździkowski – Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- Członek Zespołu,

6) Pani Jadwiga Grygiel – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wadowice- Członek Zespołu,

7) Pani Halina Kołaczyk – Prezes Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Wadowicach- Członek Zespołu,

8) Pani Dorota Oboza – Prezes Stowarzyszenia AGRADO- Członek Zespołu,

9) Pani Krystyna Pawłowska – Członek Oddziału Miejskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Członek Zespołu,

10) Pan Zbigniew Przybek – Przedstawiciel KPP w Wadowicach- Członek Zespołu,

11) Pani Halina Stuglik – Kierownik ZOPO w Wadowicach- Członek Zespołu,

12) Pani Ludwika Tkacz – Radna Rady Miejskiej w Wadowicach- Członek Zespołu,

13) Pani Cecylia Wojtyła – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wadowicach – Członek Zespołu.

Wprowadzono: 5 kwietnia 2016