Zasadziliśmy tlen

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Zasadziliśmy tlen

Informujemy, iż w dniu 28.02 pracownicy służb miejskich odpowiedzialni za utrzymanie gminnych terenów zielonych, dokonali nasadzeń drzewek bożonarodzeniowych zebranych podczas styczniowej akcji.

Zebrane drzewka zostały nasadzone na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w Wadowicach oraz w Parku Miejskim. Na terenie Parku powstał kolejny szpaler iglaków stworzony z przekazanych choinek.
Szpaler drzew w Parku

Warto w tym miejscu zaznaczyć rolę jaką pełni zieleń w walce o czyste powietrze i jak ważne jest zachowanie zdrowego drzewostanu!

Zieleń w walce ze smogiem
Drzewa i krzewy usuwają nadmiar szkodliwych gazów z powietrza głównie poprzez ich absorbcję aparatami szparkowymi. W procesie fotosyntezy roślin pobierają przede wszystkim CO2, ale również inne gazy jak SO2, CO, NO2, O3. Większość zanieczyszczeń stałych w postaci pyłu zawieszonego (PM 10 – cząstki stałe o średnicy do 10 mikronów) osadza się na liściach, igłach, gałązkach, następnie jest  zmywana z tych części roślin przez opady lub jesienią dostaje się do gleby wraz z opadającymi liśćmi. Rośliny mogą więc być skutecznym ogniwem w walce ze smogiem.

Według licznych badań prowadzonych w tym zakresie w różnych ośrodkach naukowych zieleń parkowa o powierzchni 1 ha pochłania średnio do 8 kg CO2 w ciągu godziny. Sto dojrzałych drzew usuwa do 460 kg zanieczyszczeń rocznie, w tym 136 kg pyłów zawieszanych.

źródło: http://www.zszp.pl/?id=652&lang=1

Wprowadzono: 2 marca 2017