Zmiana nazwy osiedla XX-lecia Polski Ludowej w Wadowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Zmiana nazwy osiedla XX-lecia Polski Ludowej w Wadowicach

W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 744 ), zmiany wymaga nazwa osiedla XX-lecia Polski Ludowej w Wadowicach, określona Uchwałą nr VI/17/64 Miejskiej Rady Narodowej Wadowic z dnia 26 czerwca 1964 r.

Zmiana nazwy os. XX-lecia Polski Ludowej w Wadowicach nie wiąże się z kosztami wymiany dokumentów, ponieważ zgodnie z ww. ustawą mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów – wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę osiedla (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

W związku z powyższym Burmistrz Wadowic informuje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla w zakresie wyboru dla niego nowej nazwy.

Konsultacje przeprowadzimy w formie pisemnej, poprzez formularz konsultacyjny zawierający propozycje nowych nazw do wyboru, jak również możliwość podania propozycji nazwy.

Poniżej przygotowane przez nas propozycje nazw dla osiedla wraz z uzasadnieniem:

 1. Osiedle XX-lecia Konstytucji RP

  W październiku 2017r. obchodzona będzie 20. rocznica wejścia w życie Konstytucji RP, najważniejszego aktu prawnego obowiązującego w Polsce. Konstytucja powstała jako efekt głębokich przemian, jakie zaszły w kraju po 1989r. Ustawa Zasadnicza odwołuje się do bogatej historii polskiej państwowości i najlepszych tradycji I i II Rzeczypospolitej, podkreślając prymat wolności obywatelskich, praw człowieka i rządów prawa.

 2. Osiedle Kolejowe

  Nazwa odnosząca się do lokalizacji tego obszaru (osiedla). W 2 poł. XIX wieku w tej części miasta wybudowano dworzec kolejowy. Ulica biegnąca wzdłuż dworca na starych mapach nosi nazwę Kolejowa. To właśnie przy niej założono w latach 60-tych osiedle XX-lecia Polski Ludowej (Uchwała nr VI/17/64 Miejskiej Rady Narodowej Wadowic z dnia 26 czerwca 1964 r.). W wyniku zmian urbanizacyjnych na terenie miasta powstała obwodnica (DK52) i wówczas zmieniono nazwę ul. Kolejowej na obecną – Marszałka Józefa Piłsudskiego (Uchwała Nr XXXV/294/98 Rady Miejskiej  w Wadowicach z dnia 16 marca 1998 r.)

 3. Osiedle Dworcowe

  Nazwa odnosi się jak wyżej do lokalizacji tego obszaru (osiedla). Aktualnie osiedle znajduje się w bliskiej odległości od węzła komunikacyjnego Wadowic. Od wschodu znajduje się dworzec kolejowy, który powstał w 2 poł. XIX wieku a od północy dworzec autobusowy, który usytuowano tutaj w latach 90-tych XX wieku.

 4. Osiedle Łęgowe

  Wg starych map Wadowic (kataster z 1845 r., mapa administracyjna z 1939 r.) ten obszar miasta nazywano Niwą Łęgową i miał on charakter rolniczo-przyrzeczny. Niwa odnosi się do dawniej stosowanego nazewnictwa dla poszczególnych partii pól uprawnych. Zabieg ten stosowano w celu łatwiejszego orientowania się na mapie. Proponuje się, aby upamiętnić starą nazwę topograficzną nazywając osiedle „Łęgowym”.

 5. Osiedle Literatów Polskich

  W związku z sąsiedztwem ul. Sienkiewicza oraz ul. Żeromskiego, a także innymi nazwami wadowickich ulic odnoszących się do pisarzy (np. ul. Mickiewicza, ul. Brzostowskiej, ul. Zegadłowicza, ul. Kochanowskiego, ul. Słowackiego, ul. Krasińskiego) proponuje się, aby osiedlu nadać nazwę Literatów Polskich odnosząc się w ten sposób do tradycji kulturalnych miasta nad Skawą.

 6. Osiedle Mieczysława Kotlarczyka

Mieczysław Kotlarczyk (1908-1978) – ur. w Wadowicach, syn Stefana, w latach 1914-1918 uczeń szkoły męskiej w Wadowicach, absolwent tut. Gimnazjum (1926 r.), doktor filozofii, polonista, w latach 30-tych był nauczycielem w gimnazjum funkcjonującym przy Klasztorze Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach oraz w „Collegium Marianum” Pallotynów na Kopcu (Klecza Dolna), reżyser, założyciel i dyrektor Teatru Rapsodycznego w Krakowie, autor prac z dziedziny sztuki żywego słowa, przyjaciel Karola Wojtyły. Ojciec Mieczysława – Stefan był twórcą wadowickiego teatru amatorskiego „Jagiellonka”. Rodzący się wówczas wadowicki ruch teatralny był fenomenem w skali kraju.

Burmistrz Wadowic
dr Mateusz Klinowski

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wprowadzono: 6 czerwca 2017