Zmiana terminu realizacji festiwalu AVE Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Zmiana terminu realizacji festiwalu AVE Wadowice

Z przyczyn organizacyjnych Międzynarodowy Festiwal Młodych AVE WADOWICE przenosimy na rok 2018. Poniżej przedstawiamy powody, które stoją u podstaw tej decyzji.

W 2016 roku Gmina Wadowice była organizatorem Światowych Dni Młodzieży w Wadowicach. Sukces organizacyjny i atmosfera tamtego wydarzenia przekonały nas, że Wadowice powinny mieć swój własny, cykliczny festiwal będący kontynuacją ŚDM, a jednocześnie nawiązujący do duchowego dziedzictwa Ojca Świętego.

Podjęliśmy decyzję o organizacji festiwalu (szeroko rozumianej) kultury chrześcijańskiej, gdzie prezentować chcieliśmy muzykę, teatr, sztuki audiowizualne i idee bliskie testamentowi duchowemu Karola Wojtyły. Jednocześnie festiwal miał stanowić okazję do spotkania ludzi różnych kultur, kolorów skóry, grup etnicznych – okazję do dialogu, dokładnie tak, jak miało to w Wadowicach miejsce w czasie trwania ŚDM. O zamiarze tym informowaliśmy już w czasie trwania ŚDM, zapowiadając organizację takiej imprezy w następnym roku w Wadowicach.

Gdy tylko pojawiła się okazja, wystąpiliśmy również z wnioskiem o dofinansowanie festiwalu ze środków UE, które ostatecznie otrzymaliśmy w kwietniu 2017 roku. Kwota pozyskanego przez nas wsparcia ze środków UE i sponsorów wyniosła 249 977 zł.

W międzyczasie przystąpiliśmy do realizacji założeń programowych festiwalu. Podpisane zostały pierwsze umowy z wykonawcami, wystąpiliśmy o patronaty medialne do wydawnictw katolickich, które natychmiast uzyskaliśmy, oraz o patronat honorowy Metropolity Krakowskiego. Przygotowaliśmy stronę internetową i identyfikację wizualną wydarzenia, a także zatrudniliśmy koordynatora festiwalu.

Niestety, w związku z wydłużeniem terminu oceny wniosku w ramach konkursu nie mogliśmy rozpocząć wszystkich działań przewidzianych w projekcie w zakładanym pierwotnie terminie – z przyczyn nieleżących po naszej stronie.

W związku ze zmianą biskupa Archidiecezji Krakowskiej również proces uzyskiwania patronatu nad festiwalem uległ wydłużeniu.

Wobec powyższego nie mieliśmy innego wyjścia, jak wydłużyć termin realizacji projektu do 31 sierpnia 2018 roku.

Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.

Wprowadzono: 12 czerwca 2017