Zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej

31 sierpnia 2016 roku na XXIV sesji Rady Miejskiej w Wadowicach wolą radnych Przewodniczący Józef Cholewka został odwołany z pełnienia swojej funkcji.

Na ogólną liczbę 21 radnych w sesji uczestniczyło 20 radnych, oddano 20 ważnych głosów.
ZA odwołaniem zagłosowało 11 osób. PRZECIWKO było 9 radnych.

W wyniku tego głosowania bezwzględną większością, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, odwołano radnego Józefa Cholewkę ze stanowiska Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Wadowicach.

Nowowybranym Przewodniczącym został radny Robert Malik.

Na ogólną liczbę 21 radnych w sesji uczestniczyło 19 radnych, oddano 16 głosów, w tym 12 głosów ważnych, 4 głosy nieważne. Kandydat otrzymał 10 głosów za, 1 przeciwko oraz 1 wstrzymujący się.

Wprowadzono: 5 września 2016