Zostań Członkinią Rady Kobiet w Wadowicach. Razem zmieniajmy naszą Gminę!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Zostań Członkinią Rady Kobiet w Wadowicach. Razem zmieniajmy naszą Gminę!

Czy chcesz żeby Twój Głos jako kobiety mógł wybrzmieć w Wadowicach? Czy chcesz mieć większy wpływ na to, co dzieje się w naszej Gminie? Jeśli tak, to zachęcamy do wzięcia udziału w naborze członkiń do Rady Kobiet i aktywnego włączenia się w życie naszej Gminy.

Z przyjemnością informujemy, że w Gminie Wadowice powołujemy Radę Kobiet. Będzie ona miała charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Celem jej powołania jest zwiększenie partycypacji społecznej kobiet, możliwość zwrócenia większej uwagi w Gminie Wadowice na sprawy kobiet, zwiększanie udziału kobiet w decydowaniu o ważnych sprawach dla miasta, a także szukanie rozwiązań na rzecz niwelowania w Wadowicach barier społecznych dla kobiet. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń wszystkie Panie, które chcą działać na rzecz Mieszkańców i Mieszkanek naszej Gminy bez względu na miejsce zamieszkania. Praca w Radzie Kobiet ma charakter społeczny. Posiedzenia Rady będą odbywały się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zakres prac Rady zostanie określony w Regulaminie Pracy Rady Kobiet, który zostanie przyjęty podczas pierwszego posiedzenia.

Masz pytania? Chcesz się zgłosić? Nabór potrwa do 30 czerwca 2017 roku. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres radakobiet@wadowice.pl (w tytule maila należy podać „Zgłoszenie – Rada Kobiet”) lub złóż w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańca (z dopiskiem „Rada Kobiet”).

Po zakończeniu naboru zostanie zorganizowane spotkanie z kandydatkami i wyłoniony przez Burmistrza skład Rady. Zgłoś się już dziś! Czekamy właśnie na Ciebie!

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 14 czerwca 2017