Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach

Urząd Miejski w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących
 • część z publikowanych zdjęć zawiera informację słowną nie posiadającą odpowiednika w tekście

Wyłączenia

 • Wyłączone ze stosowania dostępności zostały:
 • – dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku
 • – multimedia transmitowane na żywo
 • – multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub DOC, DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań urzędu miasta Wadowice

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej wadowice.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto

 • pojedyncze naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do treści artykułu,
 • dwukrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do wyszukiwarki
 • trzykrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do mapy strony
 • czterokrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do menu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności – Pani Katarzyna Maciąg-Pająk.
 • E-mail: dostepnoscc@wadowice.pl
 • Telefon: 33 873 18 11 wew. 230

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Wadowic
 • Adres: Pl. Jana Pawła II 23
  34-100 Wadowice
  woj. małopolskie
 • E-mail: um@wadowice.pl
 • Telefon: 338731811

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Wadowicach znajduje się pod adresem Pl. Jana Pawła II 23.
Prowadzą do niego trzy wejścia.

Od Pl. Jana Pawła II wejście główne, od ul Doktora Edmunda Wojtyły (przez parking urzędu) oraz od ul. Krakowskiej.

Do wszystkich wejść prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście główne, gdzie przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Po prawej stronie, za automatycznymi drzwiami przesuwnymi zlokalizowane jest Biuro Obsługi Mieszkańców. Drzwi przesuwne dostosowane są rozmiarowo dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko fragment korytarza na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost drzwi wejściowych do BOM’U.

Zarówno przed budynkiem, jak i na parkingu urzędu wyznaczono po jednym miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Wszystkie czynności urzędowe mogą być dokonywane z pomocą osoby wspierającej, opiekuna lub własnego tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Wadowicach udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Wprowadzono: 9 listopada 2020