Wydział Inwestycyjny

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Inwestycyjny

Kierownik Wydziału – mgr inż. Piotr Bartel
tel: 33 873 18 11 wewn. 208, pok.37
e-mail: pbartel@wadowice.pl

Zastępca Kierownika Wydziału – mgr inż. Aneta Zaczyńska
stanowisko ds. remontów mieszkań i lokali komunalnych
tel: 33 873 18 11 wew. 219, pok.45
e-mail: azaczynska@wadowice.pl

inż. Gabriela Mrzygłód
stanowisko ds. realizacji inwestycji oraz utrzymania i remontów obiektów komunalnych
tel: 33 873 18 11 wew. 206, pok.45 
e-mail: gmrzyglod@wadowice.pl

mgr inż. Paweł Grajny
stanowisko ds. realizacji inwestycji oraz utrzymania i remontów budynków komunalnych
tel: 33 873 18 11 wew. 219, pok.45
e-mail: pgrajny@wadowice.pl

mgr Michał Karpiński
stanowisko ds. utrzymania obiektów komunalnych
tel: 33 873 18 11 wew. 219, pok.45
e-mail: mkarpinski@wadowice.pl

mgr inż. Agnieszka Skoczylas 
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych
tel. 33 873 18 11 wew. 231, pok.49
e-mail: askoczylas@wadowice.pl

mgr inż. Magdalena Nowak 
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych
tel. 33 873 18 11 wew. 230, pok.49
e-mail: mnowak@wadowice.pl

mgr inż. Sabina Gajczak-Matuśniak
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych
tel: 33 873 18 11 wew. 230, pok.49
e-mail: sgajczakmatusniak@wadowice.pl

 

Do zadań Wydziału Inwestycyjnego należy w szczególności:

1)      realizacja inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontu:

    a)      budynków i obiektów komunalnych;

    b)      mieszkań komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz lokali użytkowych;

    c)     placówek oświatowych;

    d)      placów targowych;

    e)     cmentarzy komunalnych;

    f)      placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury.

2)      opracowywanie planów gospodarowania i rozwoju budownictwa komunalnego na terenie Gminy Wadowice;

3)      administrowanie, gospodarowanie i bieżące utrzymanie:

    a)      placów targowych;

    b)      cmentarzy komunalnych;

    c)      innych budynków i obiektów komunalnych  w tym placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury.

Wprowadzono: 28 lipca 2020