Wydział Inwestycyjny

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Inwestycyjny

Kierownik Wydziału – mgr inż. arch.; inż. arch. kraj. Katarzyna Maciąg – Pająk
tel: 33 873 18 11
e-mail: kmaciagpajak@wadowice.pl

Kierownik Wydziału (zastępstwo) mgr inż. Aneta Zaczyńska
stanowisko ds. remontów mieszkań i lokali komunalnych
tel: 33 873 18 11 wew. 219
e-mail: azaczynska@wadowice.pl

inż. Ewa Kufel
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie komunalnym
tel: 33 873 18 11
e-mail: ekufel@wadowice.pl

inż. Gabriela Mrzygłód
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych oraz remontów obiektów komunalnych
tel: 33 873 18 11 wew. 206
e-mail: gmrzyglod@wadowice.pl

mgr inż. Agnieszka Wojewodzic  
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych
tel. 33 873 18 11 wew. 206
e-mail: awojewodzic@wadowice.pl

Do zadań Wydziału Inwestycyjnego należy w szczególności:

1)      realizacja inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontu:

    a)      budynków i obiektów komunalnych;

    b)      mieszkań komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz lokali użytkowych;

    c)      placów targowych;

    d)     cmentarzy komunalnych;

    e)      placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury.

2)      opracowywanie planów gospodarowania i rozwoju budownictwa komunalnego na terenie Gminy Wadowice;

3)      administrowanie, gospodarowanie i bieżące utrzymanie:

    a)      placów targowych;

    b)      cmentarzy komunalnych;

    c)      innych budynków i obiektów komunalnych  w tym placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury.

Wprowadzono: 28 lipca 2020