Wydział Gospodarki Gruntami

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Gospodarki Gruntami
Kierownik

mgr Halina Kajdas
hkajdas@wadowice.pl

tel. 8731 811 wew. 201, 33 823-46-05, pok.39

Pracownicy mgr inż. Jakub Gębala – stanowisko ds. ewidencji mienia komunalnego, jgebala@wadowice.pl, wew. 228, pok.40

mgr inż. Maciej Świątek – stanowisko ds. dzierżawy gruntów i sprzedaży lokali, mswiatek@wadowice.pl, wew. 225, pok.40

inż. Katarzyna Żurek – stanowisko ds. podziałów nieruchomości, kzurek@wadowice.pl, wew. 225, pok.40

mgr inż. Ewa Sadowska – stanowisko ds. rozgraniczania nieruch., nabywania nieruch., regulacji stanów prawnych nieruchomości, eseadowska@wadowice.pl, wew. 228, pok.40

Adrianna Studnicka – stanowisko ds. rozgraniczania nieruch., nabywania nieruch., regulacji stanów prawnych nieruchomości, astudnicka@wadowice.pl, wew. 228, pok.40

lic. Katarzyna Ciepły – stanowisko ds. administracyjnych zasobów komunalnych, kcieply@wadowice.pl,wew. 231, pok.38

mgr Anna Stanek – stanowisko ds. rozliczeń należności czynszowych, astanek@wadowice.pl, wew. 230, pok.38 astanek@wadowice.pl,

Alicja Skowron – stanowisko ds. rozliczeń należności czynszowych, askowron@wadowice.pl ,wew. 230, pok.38

Charakterystyka Wydziału

Gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność  Gminy Wadowice, nabywanie gruntów do gminnego zasobu, sprzedaż nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, sprzedaż lokali na rzecz najemców, oddawanie gruntów do korzystania jednostkom pomocniczym, oddawanie gruntów  w trwały zarząd, w użyczenie, w użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, prowadzenie ewidencji gruntów Gminy Wadowice, wydawanie zezwoleń na zajęcie gruntów na cele infrastruktury technicznej, wydawanie decyzji o naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu, zatwierdzanie podziałów nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym:
– wydawanie i przyjmowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych, socjalnych;
– wydawanie i przyjmowanie wniosków o wstąpienie w najem po zmianie najemcy;
– wydawanie i przyjmowanie wniosków o zmianę mieszkań.

Nadzór nad sprawami z zakresu gospodarki lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Wadowice.
Współpraca z właścicielami lokali mieszkalnych i przedstawicielami najemców w sprawach dotyczących zarządzania lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy.
Koordynacja działań w zakresie zawierania i rozwiązywania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy.
Rozliczanie finansowe mediów dostarczanych do lokali i mieszkań dla których Gmina jest zarządcą.
Rozliczanie opłat czynszowych wnoszonych przez najemców mieszkań i lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.
Nadzór administracyjny nad działalnością placów targowych w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 4 grudnia 2015