Wydział Gospodarki Gruntami

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Gospodarki Gruntami
Kierownik

mgr Halina Kajdas
hkajdas@wadowice.pl

tel. 8731 811 wew. 201, 33 823-46-05

Pracownicy mgr inż. Jakub Gębala – stanowisko ds. ewidencji mienia komunalnego, jgebala@wadowice.pl, wew. 225

mgr inż. Maciej Świątek – stanowisko ds. dzierżawy gruntów i sprzedaży lokali, mswiatek@wadowice.pl, wew. 225,

inż. Katarzyna Żurek – stanowisko ds. podziałów nieruchomości, kzurek@wadowice.pl, wew. 200

mgr inż. Katarzyna Zawiła – stanowisko ds. rozgraniczeń nieruchomości,  kzawila@wadowice.pl, wew. 200

Charakterystyka Wydziału

Gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność  Gminy Wadowice, nabywanie gruntów do gminnego zasobu, sprzedaż nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, sprzedaż lokali na rzecz najemców, oddawanie gruntów do korzystania jednostkom pomocniczym, oddawanie gruntów  w trwały zarząd, w użyczenie, w użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, prowadzenie ewidencji gruntów Gminy Wadowice, wydawanie zezwoleń na zajęcie gruntów na cele infrastruktury technicznej, wydawanie decyzji o naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu, zatwierdzanie podziałów nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 4 grudnia 2015

-