Wydział Zarządzania Kryzysowego

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Zarządzania Kryzysowego
Kierownik Beata Mamcarczyk
bmamcarczyk@wadowice.pl
zarzadzanie kryzysowe
sprawy obronne
ochrona przeciwpożarowa
Tel. 33 873 18 11 wew.216
Pracownicy Agnieszka Miczko
zarządzanie kryzysowe
sprawy obronne
amiczko@wadowice.pl
Tel. 33 873 18 11 wew.216

Charakterystyka Wydziału

Wydział Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, w tym ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej a także ochrony informacji niejawnych w Urzędzie.

Lista załatwianych spraw:

1) zarządzanie kryzysowe
2) obrona cywilna
3) sprawy obronne i wojskowe
4) ochrona przeciwpożarowa
5) informacje niejawne

Wydział Zarządzania Kryzysowego jest Wydziałem specyficznym i strategia zakresu działań wydziału oparta jest przede wszystkim na wykonywaniu zadań jakie zostały nakreślone Burmistrzowi Wadowic – Szefowi Obrony Cywilnej Gminy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r., w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, a także w obszarach działania: – zarządzania kryzysowego, które określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym i ustawa o stanie klęski żywiołowej; – spraw obronnych i wojskowych, które określa ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; – w zakresie informacji niejawnych, które określa ustawa o ochronie informacji niejawnych. Ponadto Wydział realizuje zadania nakreślone przez inne organa administracji państwowej i samorządowej. Realizacja zadań wykonywana jest praktycznie przez cały rok.
W związku z powyższym w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Wprowadzono: 8 lutego 2016