Kontakt

Jesteś tutaj : Strona główna / NGO / Kontakt

Joanna Esveld – kierownik Referatu Spraw Społecznych – jesveld@wadowice, II piętro, pok. 37, tel. 33 873 18 11 w. 208

Ewelina Rolka – koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – erolka@wadowice.pl , parter, p. 16, tel. 33 873 18 11 wew. 263 (zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

Małgorzata Gliwamgliwa@wadowice.pl, I piętro, pok. 32, tel. 33 873 18 11 wew. 250 (zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dór kultury i dziedzictwa narodowego)

Anna Gracjaszagracjasz@wadowice.pl, I piętro, pok. 32, tel. 33 873 18 11 wew. 250 (zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii)

Wprowadzono: 9 marca 2016