Nieodpłatna pomoc prawna

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został krąg osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz takie wsparcie będzie mogło zostać udzielone każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Oprócz osób fizycznych od maja 2020 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej może również skorzystać osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Obok oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej musi ona również złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz oświadczenie dotyczące pomocy de minimis. Od 1 stycznia 2020 r. zakres poradnictwa został również rozszerzony o nieodpłatną mediację.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.  Kobietom w ciąży porady prawne udzielane będą poza kolejnością.
Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem: 33/87-34-278,od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Można zapisać się również mailowo wysyłając zgłoszenie na adres: npp@powiatwadowicki.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisów można również dokonać korzystając z systemu rejestracji wizyt, dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod poniższym linkiem: https://np.ms.gov.pl/ma%C5%82opolskie/wadowicki
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom mającym trudności w komunikowaniu się, nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie można udzielić poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Mieszkańcy powiatu wadowickiego mają do wyboru punkty w trzech lokalizacjach. W punktach w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej codziennie po 4 godziny pełnią dyżury doradcy obywatelscy. W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, a także porady dla osób zadłużonych. Nieodpłatna mediacja będzie realizowana w punkcie w Wadowicach – w zależności od zapotrzebowania dyżury w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 16:00 będą poświęcone mediacji.

Harmonogram działania punktów można pobrać poniżej.
Więcej informacji nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w 2020 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl
Numery telefonów do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego:

– punkt w Andrychowie: 33/ 842-99-12,

punkt w Wadowicach: 33/ 879-14-14,

– punkt w Kalwarii Zebrzydowskiej: 503-836-346.

Link do spotu informacyjnego dotyczącego pomocy prawnej: https://www.amazon.com/clouddrive/share/z0b6Gxvrdmyh2Kbuv2fds6mAYAsWMMinYCIoYeR4zzS

Od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem sytuacji, w których niezbędna jest bezpośrednia obsługa klienta. Więcej informacji pod numerem telefonu:.33 873 42 78.

Wprowadzono: 15 lutego 2016

Pliki do pobrania: