Urząd Stanu Cywilnego

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Urząd Stanu Cywilnego

USC

Kierownik Burmistrz Wadowic
Pracownicy Zastępca kierownika – Łukasz Rapacki – lrapacki@wadowice.pl 33 873 18 11 w. 119, tel. sł. 606 317 152 (tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia zgonu poza godzinami pracy urzędu), pok.14
Zastępca kierownika – Joanna Talaga – jtalaga@wadowice.pl  33 873 18 11 w. 265, pok.13
Małgorzata Przystał – mprzystał@wadowice.pl  33 823 36 23 bądź 33 873 18 11 w. 118, pok.12
Bartosz Warchał – bwarchal@wadowice.pl 33 823 36 23 bądź 33 873 18 11 w. 120, pok.12
Marta Iwaszko – miwaszko@wadowice.pl  33 823 36 23 bądź 33 873 18 11 w. 118, pok.12

Charakterystyka Wydziału

Urząd stanu cywilnego dokonuje rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego. USC wydaje też odpisy skrócone oraz zupełne z aktów stanu cywilnego. Ponadto urząd stanu cywilnego jest właściwy m.in. w sprawach:
przyjmowania oświadczeń woli:
– o zawarciu związku małżeńskiego;
– o uznaniu ojcostwa.
wydawania decyzji:
– sprostowania lub uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego;
– wpisania treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego;
– o zmianie imienia i nazwiska.
wydawania zaświadczeń:
– stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
– o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;

Najważniejszym aktem prawnym regulującym sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego jest Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego” (Dz.U. 2014 poz. 1741)..

Lista załatwianych spraw:

*zgłoszenie urodzenia dziecka
*wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
*zgłoszenie zgonu
*przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
*przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
*wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
*nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
*przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub dziecka narodzonego
*Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
*zmiana imienia i/lub nazwiska
*odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
*sprostowanie aktu stanu cywilnego
*uzupełnienie aktu stanu cywilnego
*wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
*rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane
*odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Karty informacyjne oraz wnioski do pobrania:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ważne:

Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach uprzejmie informuje, że w sprawach związanych z:

-uznaniem ojcostwa

-transkrypcją zagranicznych aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,

-złożeniem zapewnień przedślubnych (ślub cywilny i konkordatowy),

-wydawaniem zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

-zmianą imienia i nazwiska w drodze decyzji administracyjnej,

-przeglądania ksiąg na zasadach archiwalnych

 

obowiązuje rejestracja telefoniczna!

Wprowadzono: 25 lutego 2016