Urząd Stanu Cywilnego

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Urząd Stanu Cywilnego

USC

Kierownik Burmistrz Wadowic
Pracownicy Zastępca kierownika  Joanna Talaga  jtalaga@wadowice.pl  33 873 18 11 w. 265, Zastępca kierownika Łukasz Rapacki lrapacki@wadowice.pl 33 873 18 11 w. 119, tel. sł. 606 317 152 (tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia zgonu poza godzinami pracy urzędu)
Małgorzata Przystał mprzystał@wadowice.pl  33 823 36 23 bądź 33 873 18 11 w. 118, bwarchal@wadowice.pl 33 873 18 11 w. 120

Charakterystyka Wydziału

Urząd stanu cywilnego dokonuje rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego. USC wydaje też odpisy skrócone oraz zupełne z aktów stanu cywilnego. Ponadto urząd stanu cywilnego jest właściwy m.in. w sprawach:
przyjmowania oświadczeń woli:
– o zawarciu związku małżeńskiego;
– o uznaniu ojcostwa.
wydawania decyzji:
– sprostowania lub uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego;
– wpisania treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego;
– o zmianie imienia i nazwiska.
wydawania zaświadczeń:
– stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
– o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;

Najważniejszym aktem prawnym regulującym sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego jest Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego” (Dz.U. 2014 poz. 1741)..

Lista załatwianych spraw:

*zgłoszenie urodzenia dziecka
*wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
*zgłoszenie zgonu
*przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
*przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
*wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
*nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
*przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub dziecka narodzonego
*Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
*zmiana imienia i/lub nazwiska
*odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
*sprostowanie aktu stanu cywilnego
*uzupełnienie aktu stanu cywilnego
*wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
*rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane
*odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Karty informacyjne oraz wnioski do pobrania:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ważne:

Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach uprzejmie informuje, że w sprawach związanych z:

-uznaniem ojcostwa

-transkrypcją zagranicznych aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,

-złożeniem zapewnień przedślubnych (ślub cywilny i konkordatowy),

-wydawaniem zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

-zmianą imienia i nazwiska w drodze decyzji administracyjnej,

-przeglądania ksiąg na zasadach archiwalnych

 

obowiązuje rejestracja telefoniczna!

Wprowadzono: 25 lutego 2016