Referat Spraw Społecznych

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Referat Spraw Społecznych
Kierownik Joanna Esveld
tel. 33/ 873-18-11 wewn. 104
Pracownicy

Anna Gracjasz, agracjasz@wadowice.pl – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 250

Małgorzata Gliwa, mgliwa@wadowice.pl – kultura i sport, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 250

Agnieszka Cygan, acygan@wadowice.pl – pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 207

Agnieszka Ogiegło-Kaczyńska, aogieglo@wadowice.pl – pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 205

Marcin Piwowarczyk, mpiwowarczyk@wadowice.pl – pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 205

Magdalena Kucharska, mkucharska@wadowice.pl – pozyskiwanie i rozliczania funduszy zewnętrznych, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 207

Justyna Palmirska, jpalmirska@wadowice.pl – obsługa rad sołeckich i rad osiedlowych, program romski, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 263

Ewelina Rolka, erolka@wadowice.pl – współpraca z organizacjami pozarządowymi,  tel. 33/ 873-18-11 wewn. 263

Elwira Jamróz, ejamroz@wadowice.pl – pomoc administracyjna, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 112

Lista załatwianych sprawy:
– obsługa rad sołeckich i rad osiedlowych, program romski – Justyna Zadora
– współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi, działalność na rzecz organizacji pozarządowych, konsultacje społeczne – Ewelina Rolka
– profilaktyka zdrowia, współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Małgorzata Gliwa
– profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii – Anna Gracjasz
– współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Anna Gracjasz
– projekty finansowane ze środków zewnętrznych, plan aplikowania o środki, projekty realizowane – Agnieszka Cygan, Marcina Piwowarczyk, Agnieszka Ogiegło-Kaczyńska, Magdalena Kucharska
– sport- realizowane programy z zakresu kultury fizycznej, funkcjonowanie „Orlika” – Małgorzata Gliwa
– współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej – Małgorzata Gliwa
– rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Wadowice – Małgorzata Gliwa

 

 

Pliki do pobrania:

Oferta z zakresu zdrowia publicznego  (wersja na rok 2020)
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (wersja na rok 2020)
Wzór 1 oświadczenia – dot. ofert z zakresu zdrowia publicznego (wersja na rok2020)
Wzór 2 oświadczenia-dot.ofert z zakresu zdrowia publicznego (wersja na rok 2020)
Wzór opisu faktur – zdrowie.docx
Zestawienie dokumentów księgowych  (wersja na rok 2020)

 

 

Wprowadzono: 8 lutego 2016

Pliki do pobrania: