Projekt POWER

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Edukacja / Projekt POWER

44043 - Projekt POWER

Ruszyły zagraniczne szkolenia językowe dla nauczycieli.

W listopadzie 2016 roku Gmina Wadowice przystąpiła do realizacji Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”.

mobilnosc - Projekt POWER

Głównym celem Projektu jest umożliwienie nauczycielom z 13 placówek edukacyjnych z terenu Gminy skorzystanie z kursów językowych i metodyczno – językowych w ośmiu krajach europejskich oraz wykorzystanie efektów tych szkoleń w codziennej pracy z uczniami w działaniach krótkofalowych oraz długofalowych. Na realizację Projektu Gmina Wadowice otrzymała 1 262 246,92 zł.

Na przestrzeni roku (od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2018 roku) odbędzie się 108 wyjazdów nauczycieli z placówek wchodzących w skład Konsorcjum (8 szkół i 5 przedszkoli). Pierwszymi uczestniczkami Projektu, które od tygodnia uczestniczą w kursie językowym w Irlandii są dyrektorki wadowickich przedszkoli – p. Urszula Roman i p. Teresa Adamik. Panie zdecydowały się na zakwaterowanie w rodzinie irlandzkiej, aby oprócz poznania języka angielskiego poznać także kulturę i życie codzienne mieszkańców Zielonej Wyspy.

mobilnosc 1 - Projekt POWER

Za sprawne zarządzanie Projektem odpowiada Zespół Projektowy, na czele którego stoją koordynatorzy gminni (Iwona Majkowska – Kochan i Elżbieta Borycka) oraz koordynatorzy z poszczególnych placówek wchodzących w skład Konsorcjum. Zespół Projektowy na comiesięcznych spotkaniach roboczych monitoruje realizację kolejnych działań oraz wsparcia organizacyjnego dla uczestników mobilności.

mobilnosc 2 - Projekt POWER

W ramach pomocy w przygotowaniach do wyjazdu we wszystkich placówkach regularne odbywają się spotkania informacyjno – organizacyjne prowadzone przez koordynatorów oraz spotkania realioznawczo – kulturowe dotyczące krajów docelowych organizowane na terenie Konsorcjum. Dla 54 nauczycieli potrzebujących wsparcia językowego zorganizowano kursy przygotowawcze z języka angielskiego, na których ćwiczone są podstawowe umiejętności komunikacyjne. Dodatkowo, przygotowano Karty Podróży (wewnętrzny dokument Konsorcjum) oraz zestawienie niezbędnych informacji, mające ułatwić odbycie mobilności i wypełnienie obowiązków uczestnika Projektu. Do dyspozycji placówek zakupiono także przewodniki turystyczne.

mobilnosc 3 - Projekt POWER

W celu wdrażania efektów i promowania Projektu szkoły i przedszkola przygotowały szereg działań do realizacji w bieżącym roku szkolnym oraz kolejnym, 2017/2018, na terenie placówek oraz o zasięgu lokalnym. Jednym z nich był I Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „EuroWADOwizja” organizowany przez ZSP nr 3 w Wadowicach oraz planowana Europejska Parada Przedszkolaków, organizowana przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach.

mobilnosc 4 - Projekt POWER

Europejska Parada Przedszkolaków odbędzie się 2.06.2017 roku. Przedszkolacy z 5 przedszkoli i 8 zerówek ze szkół z terenu Gminy spotkają się o godz. 10.30 na rynku w Wadowicach, aby w barwnym korowodzie zaprezentować wybrane kraje europejskie oraz wspólnie odśpiewać piosenkę w języku angielskim.

Więcej informacji o Projekcie „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” dostarcza bloga i strona  Facebook, na których zamieszczane są artykuły o bieżących działaniach na terenie placówek, w środowisku lokalnym oraz relacje uczestników mobilności. Zapraszamy do śledzenia bloga: https://mobilnoscwadowice.blogspot.com i polubienia strony Projektu: https://www.facebook.com/mobilnoscwadowice.

Opracowanie: Iwona Majkowska – Kochan


44043 - Projekt POWER

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny Gminy Wadowice pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 298 009,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 1 262 246,92 PLN.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Wadowice w konsorcjum z jej jednostkami organizacyjnymi: Zespołem Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych w Wysokiej, Zespołem Szkół nr 1 w Choczni, Zespołem Szkół nr 2 w Choczni, Zespołem Szkół w Jaroszowicach, Szkołą Podstawową w Babicy, Przedszkolem Publicznym nr 1 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 2 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 3 w Wadowicach nr 3, Przedszkolem Publicznym nr 5 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym w Choczni.

Uczestnikami projektu będą dyrektorzy i nauczyciele tych placówek, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia językowe i  metodyczno – językowe. Ze szkoleń skorzysta 108 pedagogów. Realizacja tego projektu ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników naszych szkół i przedszkoli. Udział w projekcie umożliwia szkołom i przedszkolom poprawę jakości pracy w wybranych obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej, oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów placówek oświatowych.


28 maja 2018 roku na wadowickim Rynku  zaprezentowało się jedenaście  krajów europejskich – od chłodnej Norwegii po gorące Włochy. Wszystko za sprawą przedszkolaków i zerówkowiczów z 7 gminnych szkół i 4 przedszkoli, którzy nadchodząc z różnych stron miasta utworzyli Europejską Paradę Przedszkolaków. 

Parada Europejska - Projekt POWER

Każda grupa przygotowała odpowiednie dla danego państwa barwy i rekwizyty oraz nawiązujące do tradycji stroje. Wśród paradujących znaleźli się więc ubrani w togi Grecy (Przedszkole Publiczne nr 1), hiszpańskie tancerki i tancerze (Przedszkole Publiczne nr 2), przedstawiciele Portugalii (Przedszkole Publiczne nr 3), ubrani w krakowskie stroje Polacy (Przedszkole Publiczne nr 5), Wikingowie z Norwegii (Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni), przedstawiciele Malty (Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni), przedstawiciele Węgier (Szkoła Podstawowa w Wysokiej), belgijskie smerfy (Zespół Szkół w Jaroszowicach), eleganccy Francuzi (Szkoła Podstawowa nr 4), prowadzeni przez zielonego skrzata Irlandczycy (Szkoła Podstawowa nr 2) oraz miłośnicy pizzy ze słonecznej Italii (Szkoła Podstawowa w Babicy). Wydarzenie było formą promowania i upowszechniania efektów Projektu „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” realizowanego  od listopada 2016 roku do czerwca 2018 roku.

Projekt ten był  finansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie PO WER) i zakładał kształcenie nauczycieli na 108 kursach językowych i metodyczno – językowych za granicą w 8 krajach europejskich, a następnie wdrożenie efektów tych szkoleń w pracę z uczniami i wychowankami. Główne cele Projektu to zastosowanie nowych rozwiązań w edukacji, promowanie idei uczenia się przez całe życie oraz kształtowanie otwartości na inne kultury i narody.

Zgromadzonych uczestników – przedszkolaków, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Wadowic przywitała koordynatorka Projektu – p. Iwona Majkowska – Kochan, która wymieniła rezultaty kilkumiesięcznych działań – ponad 130 pomysłów na ciekawe lekcje opracowanych w formie konspektów i przeprowadzonych z uczniami, narzędzia edukacyjne, poszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli, korzystanie z cyfrowych narzędzi w nauczaniu oraz kontakty międzynarodowe z placówkami edukacyjnymi z terenu Europy, owocujące wspólnym projektami realizowanymi w językach obcych.

Koordynatorka zachęciła do zapoznawania się i korzystania z materiałów zgromadzonych na blogu Projektu: https://mobilnoscwadowice.blogspot.com oraz www.facebook.com/mobilnoscwadowice, które są formą dzielenia się efektami odbytych szkoleń z innymi pedagogami oraz stale aktualizowanym źródłem o działaniach w placówkach wchodzących w skład Konsorcjum realizującego Projekt. .

Następnie nauczycielka Przedszkola Publicznego nr 5 – p. Marta Śliwa, organizatorka tegorocznej Parady, poprosiła poszczególne grupy o przybliżenie prezentowanych państw.  Dzieci z radością odpowiadały na pytania o nazwy stolic, symbole, barwy narodowe i skojarzenia z danym krajem.Po prezentacji przedszkolacy pokazali swoje talenty wokalne i językowe wykonując wspólnie piosenkę „Over the mountains” z wykorzystaniem przygotowanej wcześniej choreografii. W ten sposób promowali naukę języków obcych, pokazując zgromadzonej publiczności, że warto się uczyć od najmłodszych do najstarszych lat.Paradę zakończyło uroczyste przejście wszystkich grup po płycie Rynku, pozowanie do wspólnych zdjęć oraz wręczenie słodkich pamiątek ze spotkania.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 24 stycznia 2017