Wydział Zamówień Publicznych

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik Ewa Kokoszka
ekokoszka@wadowice.pl
tel. 33/ 873-18-11 wewn. 214
Pracownicy

Ewelina Krzyżanowska-Holcman, ekrzyzanowska@wadowice.pl – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 214

Joanna Grzyb, jgrzyb@wadowice.pl – Stanowisko ds. Zamówień publicznych, tel. 33/ 873-18-11- wewn. 214


Zadania Zespołu:

  1. Organizacja i prowadzenie zamówień publicznych realizowanych w Wydziale.
  2. Wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno – prawnym związanym z przygotowywaniem
    i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w Wydziale, zgodnie z zasadami i trybami  określonymi w ustawie PZP, rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy PZP oraz regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Wadowicach.
  3. Nadzór nad przechowywaniem dokumentacji Wydziału i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.
  4. Prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie realizowanych przez Wydział zadań poprzez redagowanie informacji i ogłoszeń oraz ich terminowe publikowanie na stronie internetowej UM Wadowice.
  5. Aktualizowanie zakładki Wydziału na stronie UM Wadowice.

Wprowadzono: 16 lutego 2018