Organizacje pozarządowe

Jesteś tutaj : Strona główna / NGO / Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wadowice

 

Nazwa organizacji Adres

kontakt

Status OPP (uprawniona do otrzymania 1% z podatku) Logo
Dom Samotnej Matki im. E. Wojtyłowej ul. Sadowa 1, 34-100 Wadowice

dsmwadow@poczta.fm

Fundacja APIKULTURA Adres siedziby: Racławicka 162, 34-125 Sułkowice

Adres do korespondencji: Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna

e-mail: fundacja@apikultura.pl

tel. (33) 87 99 40

logo apikultura - Organizacje pozarządowe
Fundacja „Czartak” Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym Gorzeń Górny 2, 34-100 Wadowice

tel.  532 788 635

email: biuro@muzeumzegadlowicza.pl www.muzeumezegadlowicza.pl

KRS 0000095802
Fundacja „Damy Radę” ul. Wadowicka 1, 34-100 Tomice

www.fundacjadamyrade.pl

email: damyrade13@gmail.com

Fundacja „EDUKULKA” FundacjaEdukulka@gmail.com
Fundacja „Jowisz” os. XX-lecia 10/38, 34-100 Wadowice

email: kontakt@fundacjajowisz.pl

logo fundacja Jowisz - Organizacje pozarządowe
Fundacja Ludzi Aktywnych „Luna” ul. Podstawie 52, 34-100 Wadowice

do korespondencji: ul. Niwy 2B/23, 34-100 Wadowice

email: fundacjaluna@gmail.com

Logo Fundacja Luna - Organizacje pozarządowe
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” Wyźrał 58a, 34-100 Witanowice

Biuro: ul. Legionów 20, 34-100 Wadowice

email: fundacja.zapałka@gmail.com

tel. 518 555 686

logo ZAPAlKI - Organizacje pozarządowe
Fundacja „Promyczek” ul. Dobra 4, Targanice

Gabinety Fundacji: ul. Starowiejska 17A, Andrychów

tel. 500 209 666

email: centrumpromyczek@gmail.com

www.centrum-promyczek.pl

Fundacja OSP Chocznia ul. Główna 53, 34-123 Chocznia

email: osp@list.pl

KRS 0000324928
Fundacja Rozbujajmy Towarzystwo email: branka.lukasz@gmail.com
Fundacja Rozwoju Lokalnego
„RÓWNAĆ SZANSE”
os. Malatowskie 40, 34-123 Chocznia

www.fundacjarownacszanse.pl
email: fundacja@fundacjarownacszanse.pl

Fundacja „Sowiarnia” ul. Widok 31, 34-100 Wadowice

tel. 669 081 728

www.sowiarnia.com

email: sowiarnia.fundacja@gmail.com

KRS 0000474581
Fundacja „Sursum Corda” ul. Batorego 19/27, 34-100 Wadowice

email: renkra1@wp.pl, g1.stanek@interia.pl

Fundacja „SzpitalWadowice” Al. Wolności 52, 34-100 Wadowice

email: fundacja@szpitalwadowice.pl

KRS 0000385752
Fundacja „Święty Uśmiechnięty” Pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice

tel. 691 859 403

www.swietyusmiechniety.pl

email: kontakt@swietyusmiechniety.pl

logo swiety Usmiechniety - Organizacje pozarządowe
Klub Karate „MAWASHI” ul. Kościuszki 7, 34-123 Chocznia

email: karatemawashi@wp.pl

Koło Dzieci Niepełnosprawnych przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci os. M. Wadowity 9a, 34-100 Wadowice

tel. (33) 823 22 80
kdzn-wadowice.pl
email: kdzn.wadowice@op.pl

KS „AQUILA” Wadowice ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice

biuro: 34-146 Stryszów 30

tel. (33) 879-74-20
www.aquila.org.pl
email: trialboy@wp.pl

Klub SPEED ROCK ul. Mydlarska 1
34-100 Wadowicewww.speedrock.pl
email: lswier@gmail.com
Kuchnia Św. Brata Alberta os. XX lecia 1, 34-100 Wadowice

Tel. 33/ 823 31 91

LKS „AMATOR” Babica Babica, 34-103 Witanowice
LKS „ISKRA” Klecza Dolna 34-124 Klecza Dolna, tel. (33) 872 21 14
LKS „ŁYSA GÓRA” Zawadka Zawadka, 34-100 Wadowice
LKS „OLIMPIA” Chocznia ul. Główna 1, 34-123 Chocznia

tel. 33/ 873 02 26

LKS „RELAKS” Wysoka 34-105 Wysoka

email: info@conhpoldynamic.pl

LKS „SKAWA” Jaroszowice Jaroszowice, 34-100 Wadowice
LKS „ZASKAWIANKA” Wadowice ul. Zygmunta I Starego 43, 34-100 Wadowice

email: zaskawianka@wp.pl
www.fb.com/zaskawianka
tel. 511-146-979

Małopolski Klub Karate ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów
MKS „SKAWA” Wadowice ul. Błonie 2, 34-100 Wadowice

tel. (33) 823-49-60
www.mksskawawadowice.pl
email: mksskawa1907@wp.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 2, 34-100 Wadowice

tel. (33) 823-36-14
www.wadowice.osp.org.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni ul. Główna 53, 34-123 Chocznia

tel. (33) 873-02-98

Prezes: 509 851 131

Naczelnik: 504 029 350

www.ospchocznia.pl

email: kontakt@ospchocznia.pl

logo osp Chocznia 723x1024 - Organizacje pozarządowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy 34-124 Klecza Dolna 316
www.ospklecza.xaa.pl
KRS 0000129572
Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej 34-105 Wysoka 191

tel. (33) 873-75-96

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowicach Jaroszowice 56, 34-100 Wadowice

tel. (33) 873-29-16

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławiu Górnym Stanisław Górny
34-105 Wysoka
Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzeniu Dolnym Gorzeń Dolny
34-100 Wadowice
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczynie Kaczyna, 34-123 Chocznia

tel. (33) 873-09-98

Ochotnicza Straż Pożarna w Ponikwi Ponikiew
34-100 Wadowice
Ognisko TKKF „LESKOWIEC” os. Kopernika 10, 34-100 Wadowice

tel. (33) 823-27-08
www.tkkf-wadowice.pl
email: tkkf.wadowice@gmail.com

Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 26, 34-100 Wadowice
Polski Związek Filatelistów Okręg Beskidzki Koło Nr 32 ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe ul. E. i K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowicetel. (33) 823-22-54
KRS 0000115606
Polski Związek Wędkarski Koło nr33 ul. Lwowska 32, 34-100 Wadowice

email: pzwwadowice@op.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział „ZIEMIA WADOWICKA” ul. E. i K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowicetel. (33) 823-46-27
http://www.wadowice.pttk.pl/
e-mail: pttk.wadowice@gmail.com
logo pttk jpg m - Organizacje pozarządowe
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

tel.: (33) 823-40-87

PTG „SOKÓŁ” Wadowice ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

Tel. 33/ 823 38 03

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „KAROL” Wadowice Pl. Jana Pawła II 1
34-100 Wadowicetel. 883-111-164www.pukskarol.pl
e-mail: pukskarolwadowice@gmail.com
KRS 0000445357
Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach ul. Mickiewicza 18 lok. 1, 34-100 Wadowice

33 823 30 76

e-mail: talaga.maria@gmail.com

Logo SA - Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenie Cierchenia ul. Karmelicka 25/1, 34-100 Wadowice

email: cierchenia.st@wp.pl

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły ul. Barska 17, 34-100 Wadowice

tel. (0-33) 823-56-45
www.dompielegnacyjny.pl
e-mail: stowarzyszenie.wadowice@wp.pl

KRS 0000049226
Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice” Plac Jana Pawła II 6, 34-100 Wadowice

email: inicjatywawadowice@gmail.com

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Otwarty Horyzonty” ul. Klonowa 5, 34-100 Wadowice

e-mail: otwarte.horyzonty@gmail.com

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice

email: wadoviana@wadowice.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych „Przystań na Parkowej” ul. Parkowa 1, 34-100 Wadowice

www.dpswadowiceparkowa.pl
e-mail: dps@dpswadowiceparkowa.pl

KRS 0000242715
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” ul. E. K. Wojtyłów 16
34-100 Wadowicetel. (33) 873-23-63
fax. (33) 873-55-00
www.adiutare.eu
e-mail: adiutare@adiutare.eu
KRS 0000245927 Adiutare 300 - Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaroszowice-Zbywaczówka Jaroszowice 206
34-100 Wadowiceemail: ck.zbywaczowka@gmail.com
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Pod Jaroszowicką Górą” Jaroszowice 63
34-100 Wadowiceemail: stowarzyszenie@jaroszowice.iap.pl
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wysokiej 34-105 Wysoka 253

e-mail: stowarzyszeniewysoka@gmail.com

facebook: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wysokiej

https://www.facebook.com/SNRRW/

Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS” ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice

tel./fax: (33) 872-69-63
tel. kom. 519 352 919
www.alps.org.pl
e-mail: biuro@alps.org.pl

KRS 0000299379
Stowarzyszenie „AGRADO” Al. Wolności 21a, 34-100 Wadowice

Tel. 692 439 762 – prezes
692 781 928 – CPS Wadowice

728 784 397 – biuro

www.agrado.org.pl
www.cps.org.pl
www.wrp.agrado.org.pl

email: stowarzyszenie.agrado@gmail.com

KRS 0000341302
Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD w Wadowicach Karmelicka 22

34-100 Wadowice

email: stowarzyszenieojcarudolfa@vp.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej Podlesie 9, 34-100 Tomice logotypy Stow. Przyjaciol Ziemi Tomickiej 1024x957 - Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „DAĆ SZANSĘ” os. XX-lecia 1
34-100 Wadowicetel. (0-33) 873-18-87
www.dacszanse.pl
e-mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl
KRS 0000146813 logo dac szanse 777x1024 - Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych ul. Pułaskiego 5
34-100 Wadowicewww.dps.w.krakow.pl
e-mail: dps.wadowice@hotmail.com
KRS 0000225713
Stowarzyszenie „GRUPA PRÓG” ul. Teatralna 1
34-100 Wadowicewww.grupa-prog.pl
e-mail: info@grupa-prog.pl
logo Grupa Prog 1024x724 - Organizacje pozarządowe
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ul. Teatralna 1
34-100 Wadowicetel. (33) 823 33 80
e-mail: tpd.wadowice@gmail.com
Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie ul. Konstytucji 3 Maja 5, 34-100 Wadowice

tel. 883 133 399

e-mail: wiowadowice@gmail.com

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej ul. Zatorska 7
34-100 Wadowicewww.tmzwadowice.pl
e-mail: tmzw@wp.pl
KRS 0000115606
UKS „ISKRA” Klecza Dolna 34-124 Klecza Dolna 181

tel. (33) 872-21-23
e-mail: zspkd@wp.pl

UKS „Talent” ul. Zegadłowicza 39/II/12
34-100 Wadowice
ULKS „SOKOLE OKO” Zawadka przy Szkole Podstawowej w Zawadce Zawadka
34-100 Wadowicetel. (33) 873-22-02
Wadowicki Klub Sportowy SEIDO KARATE ul. Zatorska 31, skr. pocztowa 24
34-100 Wadowicee-mail: seido@seidopoland.com
Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „VICTORIA” ul. Lwowska 7, 34- 100 Wadowicach

tel. (33) 873-33-21, 510 161 688
www.victoria.org.pl
e-mail: klub@victoria.org.pl

KRS: 0000052166 Logo Klub Victoria - Organizacje pozarządowe
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ul. Mickiewicza 33a, 34-100 Wadowice

tel. 33/ 823 37 68

email: albertynki.wad@wp.pl

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu –Świetlica dla Dzieci im. Jana Pawła II ul. Lwowska 27, 34-100 Wadowice

33/ 823 28 51

email: smalvina@o2.pl

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Wadowicach e-mail: wadowickiekolozdr3plus@wp.pl www.wadowickiekolozdr3plus.weebly.com KRS 0000279928 logo ZDRTrzy Plus Kolo Wadowice - Organizacje pozarządowe
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wadowickiej ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice

tel. (33) 823-40-69
www.wadowice.zhp.pl
e-mail: wadowice@zhp.pl

KRS 0000273492

Wprowadzono: 4 października 2016

-