Organizacje pozarządowe

Jesteś tutaj : Strona główna / NGO / Organizacje pozarządowe
  • Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wadowice – kliknij TUTAJ
  • Kluby i stowarzyszenie sportowe działające na terenie gminy Wadowice – kliknij TUTAJ
  • Koła Gospodyń Wiejskich działające w gminie Wadowice – kliknij TUTAJ
  • Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Wadowice – kliknij TUTAJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY WADOWICE 

Dom Samotnej Matki im. E. Wojtyłowej
ul. Sadowa 1, 34-100 Wadowice
dsmwadowice@gmail.com

Fundacja „Damy Radę”
Adres siedziby: ul. Wadowicka 1, 34-100 Tomice
Adres do korespondencji: ul. Kościuszki 225, 34-123 Chocznia
www.fundacjadamyrade.pl
damyrade13@gmail.com

Fundacja „EDUKULKA”
FundacjaEdukulka@gmail.com

Fundacja „Jowisz”
os. XX-lecia 10/38, 34-100 Wadowice
kontakt@fundacjajowisz.pl

Fundacja Kotak
34-123 Chocznia
biuro@fundacjakotak.pl
https://fundacjakotak.pl/
https://www.facebook.com/fundacjakoTak/

Fundacja „Moderato”
Siedziba: os. Kopernika 2/90, 34-100 Wadowice
Biuro: ul. Konstytucji 3 Maja 5, 34-100 Wadowice
tel. 608 335 492, 600 429 987
www.fundacjamoderato.org
fundacja@fundacjamoderato.pl

Fundacja „Promyczek”
ul. Dobra 4, Targanice
Gabinety Fundacji: ul. Starowiejska 17A, Andrychów
tel. 500 209 666
centrumpromyczek@gmail.com
www.centrum-promyczek.pl

Fundacja „Sowiarnia”
ul. Widok 31, 34-100 Wadowice
sowiarnia.info@gmail.com
Profil na Facebooku

Fundacja „Sursum Corda”
ul. Batorego 19/27, 34-100 Wadowice
renkra1@wp.pl, g1.stanek@interia.pl

Fundacja „Szpital Wadowice”
Al. Wolności 52, 34-100 Wadowice
fundacja@szpitalwadowice.pl

Fundacja APIKULTURA
Adres siedziby: Racławicka 162, 34-125 Sułkowice
Adres do korespondencji: Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna
tel. 33 87 99 40
http://www.apikultura.pl/
fundacja@apikultura.pl

Fundacja Ludzi Aktywnych „Luna”
Adres siedziby: ul. Podstawie 52, 34-100 Wadowice
Adres do korespondencji: ul. Niwy 2B/23, 34-100 Wadowice
fundacjaluna@gmail.com

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”
os. XX-lecia 1, 34-100 Wadowice
tel. 518 555 686
www.fundacjazapalka.pl 
fundacja.zapałka@gmail.com

Fundacja OSP Chocznia
ul. Główna 53, 34-123 Chocznia
fundacja@ospchocznia.pl

Fundacja Rozbujajmy Towarzystwo
poczta@RozbujajmyTowarzystwo.pl
www.RozbujajmyTowarzystwo.pl
Profil na Facebooku

Fundacja Rozwoju Lokalnego „RÓWNAĆ SZANSE”
os. Malatowskie 40, 34-123 Chocznia
www.fundacjarownacszanse.pl
fundacja@fundacjarownacszanse.pl

Kuchnia Św. Brata Alberta
os. XX lecia 1, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 31 91

Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 26, 34-100 Wadowice
tel. 600 780 875

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice
tel.: 33 823 40 87

Polski Związek Filatelistów Okręg Beskidzki Koło Nr 32
ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Bielsko-Biała Oddział Wadowice
http://029.oddzial.com/
pzhgp.wadowice@gmail.com

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe
ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 22 54

Polski Związek Wędkarski Koło nr33
ul. Lwowska 32, 34-100 Wadowice
pzwwadowice@op.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział „ZIEMIA WADOWICKA”
ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 46 27
www.wadowice.pttk.pl
pttk.wadowice@gmail.com

PTG „SOKÓŁ” Wadowice
ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 38 03

Stowarzyszenie „AGRADO”
Al. Wolności 21a, 34-100 Wadowice
tel. 692 439 762
www.agrado.org.pl
stowarzyszenie.agrado@gmail.com

Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice”
Plac Jana Pawła II 6, 34-100 Wadowice
inicjatywawadowice@gmail.com

Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach
ul. Mickiewicza 18 lok. 1, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 30 76
talaga.maria@gmail.com

Stowarzyszenie Cierchenia
ul. Karmelicka 25/1, 34-100 Wadowice
cierchenia.st@wp.pl
Profil na Facebooku

Stowarzyszenie Ficedula
ul. Sadowa 27
34-100 Wadowice
stowarzyszenie.ficedula@gmail.com
https://stowarzyszenieficedula.blogspot.com/

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły
ul. Barska 17, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 56 45
www.dompielegnacyjny.pl
stowarzyszenie.wadowice@wp.pl

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Otwarty Horyzonty”
ul. Klonowa 5, 34-100 Wadowice
otwarte.horyzonty@gmail.com

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”
ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice
wadoviana@wadowice.pl
www.wadoviana.pl
Profil na Facebooku

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych „Przystań na Parkowej”
ul. Parkowa 1, 34-100 Wadowice
www.dpswadowiceparkowa.pl
dps@dpswadowiceparkowa.pl
Profil na Facebooku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE”
ul. E. K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice tel. 33 873 23 63
www.adiutare.eu
adiutare@adiutare.eu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaroszowice-Zbywaczówka
Jaroszowice 206, 34-100 Wadowice
ck.zbywaczowka@gmail.com

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wysokiej
34-105 Wysoka 253
stowarzyszeniewysoka@gmail.com
Profil na Facebooku

Stowarzyszenie Obrona Terytorialna GRANIT Wadowice
Piastowska 156, Radocza, 34-100 Wadowice
otgranit@gmail.com
Profil na Facebooku

Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD w Wadowicach
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice
stowarzyszenieojcarudolfa@vp.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia PER LA MUSICA
ul. Legionów 11, 34-100 Wadowice
perlamusica@gmail.com

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej
Podlesie 9, 34-100 Tomice
biuro@stowarzyszenietomice.eu
Profil na Facebooku

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „DAĆ SZANSĘ”
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
tel. 33 873 18 87
www.dacszanse.pl
stowarzyszenie@dacszanse.pl
Profil na Facebooku

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Pod Jaroszowicką Górą”
Jaroszowice 63, 34-100 Wadowice
stowarzyszenie@jaroszowice.iap.pl
Profil  na Facebooku

Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie
ul. Konstytucji 3 Maja 5, 34-100 Wadowice
tel. 883 133 399
wiowadowice@gmail.com
Profil na Facebooku

Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice
www.dps-wadowice.pl 
dps.wadowice@hotmail.com

Towarzystwo Miłośników Ponikwi
Ponikiew, 34-100 Wadowice

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej
ul. Zatorska 7, 34-100 Wadowice
www.tmzwadowice.pl
tmzw@wp.pl
Profil na Facebooku

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Niepełnosprawnych
os. M. Wadowity 9a, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 22 80
www.kdzn-wadowice.pl
kdzn.wadowice@op.pl
Profil na Facebooku

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 80
tpd.wadowice@gmail.com

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „VICTORIA”
ul. Lwowska 7, 34- 100 Wadowicach
tel. 33 873 33 21, 510 161 688
www.victoria.org.pl
klub@victoria.org.pl

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
ul. Mickiewicza 33a, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 37 68
albertynki.wad@wp.pl

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu –Świetlica dla Dzieci im. Jana Pawła II
ul. Lwowska 27, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 28 51
smalvina@o2.pl

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Wadowicach
wadowickiekolozdr3plus@wp.pl
www.wadowickiekolozdr3plus.weebly.com
Profil na Facebooku
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063864952177

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wadowickiej
ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice
509 111 662
www.wadowice.zhp.pl
wadowice@zhp.pl
Profil na Facebooku

KLUBY I STOWARZYSZENIA SPORTOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY WADOWICE

 Fundacja Akademia Piłki Nożnej Husaria
34-124 Klecza Górna 12a
www.apnhusaria.sportbm.com
biuro@apnhusaria.pl
Profil na Facebooku

 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol”
ul. Lwowska 7 ,34-100 Wadowice
www.karol-wadowice.pl
pukskarolwadowice@gmail.com
Profil na Facebooku

MKS „SKAWA” WADOWICE

ul. Błonie 2, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 49 60
www.mksskawawadowice.pl
mksskawa1907@wp.pl
Profil na Facebooku

LKS „Iskra” w Kleczy Dolnej
34-124 Klecza Dolna
Profil na Facebooku
http://lksklecza.futbolowo.pl

 LKS „Olimpia” CHOCZNIA
ul. Główna 1, 34-123 Chocznia
tel. 33 873 02 26
Profil na Facebooku
http://olimpiachocznia.futbolowo.pl/

LKS „Relaks” w Wysokiej
34-105 Wysoka
Profil na Facebooku
http://relakswysoka.futbolowo.pl

LKS „Amator” Babica
Profil na Facebooku
www.lksamatorbabica.futbolowo.pl

KS „Zaskawianka” Wadowice
ul. Zaskawie 9, 34-100 Wadowice
zaskawianka@wp.pl
Profil na Facebooku

 LKS „Skawa” Jaroszowice
Jaroszowice 322, 34-100 Wadowice

LKS „Łysa Góra” Zawadka
zawadkajumper08@tlen.pl
Profil na Facebooku
www.lkszawadka.futbolowo.pl

UKS „Czwórka” Wadowice
ul. Słowackiego 2, 34-100 Wadowice
uks4wadowice@gmail.com
Profil na Facebooku

UKS ISKRA Klecza Dolna
Klecza Dolna 181, 34-124 Klecza Górna
tel. 33 872 21 23
www.zspkd.webd.pl/index.php/uks
pkleczadolna@wadowice.pl

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokole Oko” w Zawadce
Zawadka 90, 34-100 Wadowice
Profil na Facebooku

Klub Karate „Mawashi”
ul. Kościuszki 7, 34-123 Chocznia
www.mawashi.pl
karatemawashi@wp.pl

Małopolski Klub Karate „Oyama”
ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów
www.mkk.wer.pl
mkk@mkk.wer.pl

Klub Sztuk Walki „Chikara”
34-105 Wysoka 58
www.chikara.com.pl
chikara@onet.pl
Profil na Facebooku

Klub Szermierzy „Szpada” Wadowice
Jaroszowice 81, 34-100 Wadowice
tel.  509 839 255
Profil na Facebooku

 Wadowicki Klub Sportowy SEIDO KARATE
ul. Zatorska 31, 34-100 Wadowice
www.seidowadowice.pl
seido@seidopoland.com
Profil na Facebooku

KS „AQUILA” WADOWICE
Stryszów 30, 34-146 Stryszów
tel. 33 879 74 20, 798 754 226
trialboy@wp.pl
http://www.aquila.org.pl

KS „SPORTWISE”
ul. Gołaśka 7/19, 30-619 Kraków
www.sportwise.pl
biuro@sportwise.pl
Profil na Facebooku

„SPEED ROCK” WADOWICE (ścianki wspinaczkowe)
ul. Mydlarska 1, 34-100 Wadowice
tel. 888 508 677
lswirk@gmail.com
Profil na Facebooku

Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach
os. Kopernika 10, 34-100 Wadowice
tel.: 692 290 685
http://www.tkkf-wadowice.pl/
tkkf.wadowice@gmail.com
Profil na Facebooku

Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechnienia Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS”
ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice
tel. 33 872 69 63, 519 352 919
www.alps.org.pl
biuro@alps.org.pl
Profil na Facebooku

 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH DZIAŁAJĄCE W GMINIE WADOWICE

Koło Gospodyń Wiejskich „Jaroszowianki” w Jaroszowicach

Koło Gospodyń Wiejskich „Na Dzwonku” w Gorzeniu Dolnym

Koło Gospodyń Wiejskich w Choczni

Koło Gospodyń Wiejskich w Kleczy „Zarąbianki”

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Babicy
Profil na Facebooku

Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiej „Wysoczanki”
Profil na Facebooku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaroszowice – Zbywaczówka
Profil na Facebooku

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W GMINIE WADOWICE

OSP CHOCZNIA
PREZES: Michał Burzyński
ul. Główna 53, 34-123  Chocznia
www.ospchocznia.pl
kontakt@ospchocznia.pl
Profil na Facebooku

OSP GORZEŃ DOLNY
PREZES: Paweł Krasa
Gorzeń Dolny, 34-100 Wadowice
www.ospgorzen.malopolska.pl
kontakt@ospgorzen.malopolska.pl
Profil na Facebooku

OSP JAROSZOWICE
NACZELNIK: Bogusław Brańka
Jaroszowice 56, 34-100 Wadowice
http://www.ospjaroszowice.npx.pl/
Profil na Facebooku

OSP KACZYNA
PREZES: Andrzej Strzeżoń
Kaczyna, 34-123 Chocznia
Profil na Facebooku

OSP KLECZA
PREZES: Mieczysław Stopa
Klecza Dolna 316, 34-124 Klecza Górna
http://www.ospklecza.xaa.pl/
ospklecza@op.pl
Profil na Facebooku

OSP PONIKIEW
NACZELNIK: Jerzy Byrski
Ponikiew, 34-100 Wadowice
osp-ponikiew@o2.pl
Profil na Facebooku

OSP STANISŁAW GÓRNY
PREZES: Robert Moskała
Stanisław Górny 80, 34-105 Wysoka
kontakt@ospstanislaw.pl
http://www.ospstanislaw.pl/
Profil na Facebooku

OSP WADOWICE
PREZES: Jacek Kubera
ul. Wojska Polskiego 2a, 34-100 WADOWICE
www.ospwadowice.pl
osp.wadowice@wp.pl
Profil na Facebooku

OSP WYSOKA
NACZELNIK: Andrzej Gałuszka
Wysoka 191, 34-105 Wysoka
strazwysoka@gmail.com
https://www.osp.com.pl/Malopolskie/wadowicki/Wadowice/OSP-Wysoka
Profil na Facebooku

Wprowadzono: 22 kwietnia 2021

-