Rady Sołeckie

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Rady Sołeckie

Rada sołecka – ciało doradcze (nie organ doradczy) działające przy sołtysie, które wspomaga jego działalność. Członkowie rady sołeckiej są wybierani przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim[1]. Zakres działania rady sołeckiej określony jest w statucie sołectwa.

Do kompetencji członków rady sołeckiej należy:

  • pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
  • inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.

Statut Sołectwa Babica
Statut Sołectwa Barwałd Dolny
Statut Sołectwa Chocznia
Statut Sołectwa Gorzeń Dolny
Statut Sołectwa Gorzeń Górny
Statut Sołectwa Jaroszowice
Statut Sołectwa Jaroszowice Zbywaczówka
Statut Sołectwa Kaczyna
Statut Sołectwa Klecza Dolna
Statut Sołectwa Klecza Górna
Statut Sołectwa Ponikiew
Statut Sołectwa Ponikiew Chobot
Statut Sołectwa Roków
Statut Sołectwa Stanisław Górny
Statut Sołectwa Wysoka
Statut Sołectwa Zawadka

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 4 grudnia 2015

-