Sołectwa

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Sołectwa

Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa. Zakres działania oraz obowiązki sołtysa określa statut sołectwa.

Rada sołecka – wspomaga działalność sołtysa i jest ciałem doradczym oraz opiniodawczym sołtysa. Zakres działania rady sołeckiej określony jest w statucie sołectwa.

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów


Wykaz sołtysów


Statut Sołectwa Babica
Statut Sołectwa Barwałd Dolny
Statut Sołectwa Chocznia
Statut Sołectwa Gorzeń Dolny
Statut Sołectwa Gorzeń Górny
Statut Sołectwa Jaroszowice
Statut Sołectwa Jaroszowice Zbywaczówka
Statut Sołectwa Kaczyna
Statut Sołectwa Klecza Dolna
Statut Sołectwa Klecza Górna
Statut Sołectwa Ponikiew
Statut Sołectwa Ponikiew Chobot
Statut Sołectwa Roków
Statut Sołectwa Stanisław Górny
Statut Sołectwa Wysoka
Statut Sołectwa Zawadka

Wprowadzono: 4 grudnia 2015