Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Kierownik Marta Budzyńska – Sekretarz Gminy
tel. 33/ 873-18-11 wewn. 116
Pracownicy

Biuro Obsługi Mieszkańca, Dziennik Podawczy, tel. 33/ 873-18-11

Wanda Mateja, wmateja@wadowice.pl

Karolina Jończyk, kjończyk@wadowice.pl

Agnieszka Grygiel, agrygiel@wadowice.pl


Małgorzata Potoczek, mpotoczek@wadowice.pl  –obsługa Rady Miejskiej oraz sołectw i osiedli, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 111

Danuta Dąbrowska, ddabrowska@wadowice.pl –obsługa Rady Miejskiej, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 111

Anna Gracjasz, agracjasz@wadowice.pl – zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 250

Małgorzata Gliwa, mgliwa@wadowice.pl – kultura i sport, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 250

Małgorzata Maślanka, mmaslanka@wadowice.pl  – sprawy administracyjno-gospodarcze, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 112

Kinga Wykręt, kwykret@wadowice.pl – sprawy administracyjno-biurowe i wysyłka korespondencji, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 112

Agnieszka Cygan, acygan@wadowice.pl –pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 207

Agnieszka Ogiegło, aogieglo@wadowice.pl –pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 205

Marcin Piwowarczyk, mpiwowarczyk@wadowice.pl – pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 205

Magdalena Dziewińska, mdziewinska@wadowice.pl –pomoc administracyjna, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 207

Mateusz Malczyk, mmalczyk@wadowice.pl –  informatyk, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 292

Dariusz Badan, dbadan@wadowice.pl – informatyk, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 292

Arkadiusz Knapik, aknapik@wadowice.pl –  pomoc administracyjna informatyczna, tel. 33/ 873-18-11 wewn. 291

Justyna Zadora, jzadora@wadowice.pl – Karta Dużej Rodziny, Program Wadowice Przyjazne Rodzinie,  tel. 33/ 873-18-11 wewn. 291

Ewelina Rolka, erolka@wadowice.pl – współpraca z organizacjami pozarządowymi

Charakterystyka wydziału

W Wydziale OR obsługiwani są klienci chcący załatwić sprawy związane z:
1. uzyskaniem Karty Dużej Rodziny bądź uzyskaniem miana partnera programu Wadowice Przyjazne Rodzinie
2. formami współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi
3.  warunkami otrzymania pozwolenia na sprzedaż alkoholu
4. realizowanymi przez Gminę Wadowice projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych
5. działalnością Rady Miejskiej, sołectw i rad osiedlowych
6. odbiorem awizowanej korespondencji
7. działaniami z zakresu sportu
W wydziale prowadzony jest również rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Wadowice: http://bip.malopolska.pl/umwadowice/Article/id,28528.html
Ponadto realizowane są zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu (sprawy gospodarcze, porządkowe, informatyczne, zaopatrzenie w artykuły higieniczne, papiernicze, meble i sprzęt biurowy).

Lista załatwianych sprawy

– uzyskanie Karty Dużej Rodziny, przedłużenie ważności Karty, uzyskanie duplikatu Karty, przysługujące rodzinom 3+ ulgi i uprawnienia – Justyna Zadora

– uzyskanie miana partnera programu Wadowice Przyjazne Rodzinie –Justyna Zadora
– współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi, działalność na rzecz organizacji pozarządowych – Ewelina Rolka
– profilaktyka zdrowia, współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Małgorzata Gliwa
– zezwolenie na sprzedaż alkoholu – warunki otrzymania, wniosek, wymagane załączniki i opłaty – Anna Gracjasz
– profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii – Anna Gracjasz
– współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Anna Gracjasz
– projekty finansowane ze środków zewnętrznych, plan aplikowania o środki, projekty realizowane – Agnieszka Cygan, Marcina Piwowarczyk, Agnieszka Ogiegło
– Biuro Obsługi Rady Miejskiej, obsługa sołectw i rad osiedlowych – Małgorzata Potoczek, Danuta Dąbrowska
– odbiór korespondencji awizowanej – Kinga Wykręt
– sport- realizowane programy z zakresu kultury fizycznej, funkcjonowanie „Orlika” – Małgorzata Gliwa
– współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej – Małgorzata Gliwa
– rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Wadowice – Małgorzata Gliwa

Pliki do pobrania:

– Oferta realizacji zadania publicznego
– Oferta uproszczona art. 19 a
– Sprawozdanie uproszczone art. 19 a
– Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
– Oferta – zakresu zdrowia publicznego
– Wzór 2 oświadczenia – dot. ofert z zakresu zdrowia publicznego
– Wzór 1 oświadczenia – dot. ofert z zakresu zdrowia publicznego
– Sprawozdanie dot. zadań z zakresu zdrowia publicznego
– Wzór opisu faktur
-Wzór opisu faktur – zdrowie

Wprowadzono: 3 lutego 2016

-