Opieka zdrowotna

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Zdrowie / Opieka zdrowotna

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach jest powiatową placówką służby zdrowia o statusie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie ze Statutem świadczy usługi zdrowotne dla ponad 154 tys. ludności Powiatu Wadowickiego w zakresie lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, profilaktycznych programów zdrowotnych, transportu sanitarnego POZ oraz ratownictwa medycznego.

Udzielane są również świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze gmin: Wadowice, Tomice, Spytkowice, Mucharz.

ZZOZ w Wadowicach udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Z usług wszystkich jednostek organizacyjnych ZZOZ korzystają również liczni pielgrzymi i turyści okolic Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jednostki organizacyjne ZZOZ w Wadowicach to:

  • Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach,
  • Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna w Wadowicach,
  • Dział Pomocy Doraźnej w Wadowicach,
  • Dział Rehabilitacji Medycznej w Wadowicach,
  • Pracownia RTG w Wadowicach,
  • Centralne Laboratorium w Wadowicach.

Więcej informacji na stronie internetowej ZZOZ

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice
e-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl
http://www.zzozwadowice.pl/

tel: 33 87 21 200, 33 87 21 300
fax: 33 82 34 687

numery alarmowe: 112, 999

Lokalizacja:

Wprowadzono: 4 grudnia 2015