Pisemna interpretacja prawa podatkowego

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Podatki i opłaty lokalne / Pisemna interpretacja prawa podatkowego

Pisemna interpretacja prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA

Ordynacja podatkowa (tekst jed. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.) art. 14j  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter) lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter)

Wydział Finansowo-Budżetowy, Referat Podatkowy- parter, pok. nr 4a
telefon –  873 18 11 wew.193,293,294, 295,296

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

OPŁATY
Opłata za złożony wniosek wynosi 40 zł. W  przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
Dodatkowo opata skarbowa:  – 17 zł  –  w przypadku dołączenia do wniosku  dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie do trzech miesięcy od otrzymania wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY
Na pisemną interpretację prawa podatkowego – po uprzednim wezwaniu na piśmie organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpretacji – można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeśli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie  – w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

INNE INFORMACJE
Brak

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016