Rada Miejska

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Rada Miejska

Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).

W gminach niebędących miastem na prawach powiatu rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w miastach na prawach powiatu stosuje się ordynację proporcjonalną.

Kadencja rady gminy trwa 5 lat (wedle nowelizacji) licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3. Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców.


Więcej informacji o pracy Rady Miejskiej w Wadowicach (m.in. aktualnie rozpatrywane projekty uchwał, sesje, komisje, protokoły) – kliknij tutaj

Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady gminy zajmuje się Wojewoda.Radni Gminy Wadowice – kadencja 2018 – 2023

PRZEWODNICZĄCY:
Piotr Hajnosz

RADNI:

 1. Dorota Balak
 2. Tomasz Bąk
 3. Łukasz Błasiak
 4. Ireneusz Chrapla
 5. Elżbieta Gałuszka
 6. Andrzej Hałat
 7. Mariusz Jakubas
 8. Stanisław Jasiński
 9. Mateusz Klinowski
 10. Tomasz Korzeniowski
 11. Paweł Krasa
 12. Franciszek Lempart
 13. Robert Malik
 14. Maciej Mąka
 15. Anna Pławny
 16. Jan Poradzisz
 17. Maria Potoczna
 18. Andrzej Strzeżoń
 19. Ludwika Tkacz
 20. Maria Zadora

Pliki do pobrania:

 

Wprowadzono: 4 grudnia 2015