Rada Miejska

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Rada Miejska

Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).

W gminach niebędących miastem na prawach powiatu rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w miastach na prawach powiatu stosuje się ordynację proporcjonalną.

Kadencja rady gminy trwa 5 lat (wedle nowelizacji) licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3. Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców.


Więcej informacji o pracy Rady Miejskiej w Wadowicach (m.in. aktualnie rozpatrywane projekty uchwał, sesje, komisje, protokoły) – kliknij tutaj

Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady gminy zajmuje się Wojewoda.Radni Gminy Wadowice – kadencja 2018 – 2023

PRZEWODNICZĄCY:
Piotr Hajnosz

RADNI:

 1. Dorota Balak
 2. Tomasz Bąk
 3. Łukasz Błasiak
 4. Józef Cholewka
 5. Ireneusz Chrapla
 6. Elżbieta Gałuszka
 7. Andrzej Hałat
 8. Mariusz Jakubas
 9. Stanisław Jasiński
 10. Mateusz Klinowski
 11. Tomasz Korzeniowski
 12. Paweł Krasa
 13. Franciszek Lempart
 14. Robert Malik
 15. Maciej Mąka
 16. Anna Pławny
 17. Maria Potoczna
 18. Andrzej Strzeżoń
 19. Ludwika Tkacz
 20. Maria Zadora

Pliki do pobrania:

 

Wprowadzono: 4 grudnia 2015

-