Rada Seniorów

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Rada Seniorów

29 grudnia 2021 roku ukonstytuowała się Rada Seniorów Miasta Wadowice trzeciej kadencji 2021-2023.

Przewodniczącą Rady została pani Jolanta Łysak, zastępcą przewodniczącej pan Szymon Ficek. Pozostali członkowie Rady to: pani Józefa Guzdek, pan Karol Hankus, pani Halina Kajdas, pan Leszek Kucharski, pani Janina Matusik, pani Anna Wacław i pani Anna Żmuda.


Uchwała RM


lysak 1 300x300 - Rada Seniorów

Jolanta Łysak -mgr nauk o rodzinie- Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, licencjat pielęgniarstwa- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Od 2016 roku do nadal członek Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, 2015 do nadal ekspert ds. POZ przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, przewodnicząca komisji poz ,2013 do nadal v-ce Prezes Zarządu Głównego Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce , 2013 do nadal Prezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, Oddział Terenowy w Krakowie , 2008 do nadal członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. Przez kilka lat członek komisji kształcenia, komisji skarg i wniosków, komisji etyki przy MOIPiP w Krakowie. 2007 do nadal pełnomocnik Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych OT w Krakowie. Członek MORPiP w Krakowie trzy kadencje. Organizator i założyciel spółki jawnej ,,Rodzina” w Wadowicach , która zapewnia świadczenia pielęgniarskie w domu chorego mieszkańcom Wadowic i okolicznych wsi- zadeklarowanych ok. dwadzieścia tysięcy osób.

1980- działalność w Komitecie Założycielskim NSZZ ,,Solidarność” w ZOZ Kraków- Śródmieście.

1980- 1982- działalność w Komisji Zakładowej i Oddziałowej NSZZ ,,Solidarność” w ZOZ nr 1 ,,Śródmieście” w Krakowie.

Nauczyciel zawodu- opiekun staży, kierownik i wykładowca na specjalizacjach, kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Czynny udział w przekształceniach w ochronie zdrowia po roku 1989- prywatyzacja. Udział w negocjacjach w NFZ w Krakowie, rozmowy z Prezesem NFZ w Warszawie, opracowanie dokumentacji dla pielęgniarek poz oraz projektu Kodeksu Etyki dla pielęgniarek i położnych. Członek zespołu do rozmów z MZ i NFZ powołany przez Zarząd Główny Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce.

ficek 285x300 - Rada Seniorów

Szymon Ficek – żonaty, dwie córki, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Emeryt, po przepracowaniu 46 lat, ostatnio w TAURON Energia. Przewodniczący Rady Osiedlowej nr 5 w 3 kolejnych kadencjach tej Rady, następnie jako Zastępca Przewodniczącego a obecnie jej członek. Radny Rady Miejskiej w latach 2014 do 2018 roku. Bezinteresowne angażuje się w pracach społecznych na rzecz mieszkańców Osiedla i całej Gminy. Uważa, że  w Wadowickiej Radzie Seniorów będzie miał możliwość działania na rzecz poprawy warunków życia, integracji i wspierania aktywności obywatelskiej  ludzi  starszych.

 

Matusik Janina 1 210x300 - Rada SeniorówJanina Matusik – jestem technikiem analityki, na emeryturze. Moją pasją jest przyroda, wędrówki górskie i dobra książka. Lubię pracę z ludźmi. Obecnie pełnię funkcję sekretarza w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Wadowicach.

 

 

 

 

Józefa Guzdek – magister pielęgniarstwa, pedagog, nauczyciel i egzaminator przedmiotów zawodowych w szkolnictwie medycznym, hotelarskim i gastronomicznym, absolwent licznych kierunków studiów podyplomowych i kursów dokształcających poszerzających kwalifikacje zawodowe. Egzamin maturalny złożyła w Liceum Medycznym w Jaworznie. Wyższe wykształcenie uzyskała w Akademii Medycznej w Lublinie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Studium Nauczycielskim dla Szkół Medycznych w Warszawie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w ochronie zdrowia i oświacie. Opiekun finalisty ogólnopolskiego etapu olimpiady wiedzy o żywności i żywieniu. Współtwórca i kierownik Liceum Medycznego w Wadowicach. Wieloletni wicedyrektor w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Silnie zaangażowana w rozwój środowiska Rodziny Szkół Tischnerowskich. Uhonorowana licznymi nagrodami ministerialnymi i samorządowymi. Członek Rady Seniorów Gminy Wadowice drugiej kadencji. Prywatnie żona i babcia.

Wprowadzono: 25 lipca 2017