Referat Podatkowy

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Referat Podatkowy
Kierownik Marcin Adamczyk,
madamczyk@wadowice.pl,
Tel. 33 873 18 11 wew.295, pok.4A
Pracownicy  

inż. Bożena Błachut – stanowisko ds. wymian i poboru podatku od osób prawnych
e-mail: bblachut@wadowice.pl, Tel. 33 873 18 11 wew.296, pok.4

Katarzyna Bednarczyk – stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
e-mail: kbednarczyk@wadowice.pl, Tel. 33 873 18 11 wew.193, pok.4

Bożena Janicka – stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
e-mail: bjanicka@wadowice.pl, Tel. 33 873 18 11 wew.294, pok.3

Renata Szczepanik – stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

e-mail: rszczepanik@wadowice.pl, Tel. 33 873 18 11 wew.293, pok.3

Barbara Bandura – stanowisko ds. wymiaru podatku od środków transportowych

e-mail: bandura@wadowice.pl, Tel. 33 873 18 11 wew.294, pok.3

mgr Justyna Sieprawska – stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych

e-mail: jsieprawska@wadowice.pl, Tel. 33 873 18 11 wew.299, pok.2

Kinga Starowicz – stanowisko ds. księgowości podatkowej

e-mail: kstarowicz@wadowice.pl, Tel. 33 873 18 11 wew.298, pok.2

Agata Marcinik – stanowisko ds. księgowości podatkowej

e-mail: amarcinik@wadowice.pl, Tel. 33 873 18 11 wew.298, pok.2

Justyna Dankiewicz – stanowisko ds. wydawania zaświadczeń o posiadaniu gruntów
e-mail: jdankiewicz@wadowice.pl, Tel. 33 873 18 11 wew.299, pok.2

mgr inż. Elżbieta Borycka – stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
e-mail: eborycka@wadowice.pl Tel. 33 873 18 11 wew.297, pok.1

lic. Agnieszka Radwan – stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
e-mail: aradwan@wadowice.pl Tel. 33 873 18 11 wew.297, pok.1

Zakres spraw którymi zajmuje się referat:

a) Zapewnienie prowadzenia spraw dla osób fizycznych i osób prawnych w zakresie:
– podatku od nieruchomości
– podatku rolnego
– podatku leśnego
– podatku do środków transportowych
– opłaty skarbowej
Obejmuje: wymiar podatków, księgowość podatkowa, obsługa rozliczeń z podatnikami, kierowanie zaległości do egzekucji, prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg podatkowych, ewidencja stosownych ulg, sprawozdawczość w tym zakresie,
b) obsługa księgowa wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obejmuje: obsługę księgową wpłat w/w zakresie, obsługa rozliczeń z podatnikami, kierowanie zaległości do egzekucji
c)planowanie podatkowych należności budżetowych
d) wydawanie zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację
e) prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystanym do produkcji rolnej, sprawozdawczość, rozliczenie dotacji w tym zakresie
f) obsługa księgowa wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
g) monitorowanie udzielanej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sprawozdawczość w tym zakresie, wydawanie zaświadczeń o jej udzieleniu /w zakresie podatków/
h) przeprowadzenie spraw w związku z odwołaniami/zażaleniami na decyzje /postanowienia organu podatkowego, przygotowanie akt odwoławczych do SKO wraz z uzasadnieniem
i) prowadzenie spraw, przygotowanie orzeczeń w sprawie interpretacji prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatkowych
j) przygotowanie wysyłki wszelkich dokumentów w/w zakresie

Główne grupy spraw którymi zajmuje się referat:

1. Ustalenie w drodze decyzji osobom fizycznym wysokości podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego.
* Marcin Adamczyk – obszar:  Wadowice / ul. od L – R /,
* Katarzyna Bednarczyk obszar:  Wadowice /ul. od A-K/, Babica, Barwałd Dolny, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny
* Barbara Bandura –  obszar:  Wadowice / ul. od S – Ż/ oraz z gospodarstw rolnych z terenu miasta Wadowice,
* Bożena Janicka – obszar:  Chocznia, Klecza Dolna, Klecza Górna
* Renata Szczepanik – obszar:  Jaroszowice Wieś, Jaroszowice Zbywaczówka, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka,

2. Sprawy w zakresie wymiaru oraz obsługi księgowej podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości  – dla osób prawnych
* Bożena Błachut

3. Sprawy w zakresie wymiaru i obsługi księgowej podatku od środków transportowych
* Barbara Bandura

4. Sprawy w zakresie obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
* Agata Marcinik
* Kinga Starowicz
* Justyna Sieprawska

5. Sprawy w zakresie upomnień i kierowania do egzekucji zaległości w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
* Justyna Sieprawska

*Justyna Dankiewicz

6. Sprawy w zakresie upomnień i kierowania do egzekucji zaległości dla podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości dla osób prawnych
* Bożena Błachut

7. Sprawy w zakresie upomnień i kierowania do egzekucji  zaległości w podatku od środków transportowych
* Barbara Bandura

8. Sprawy dotyczące udzielania podatnikom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
a) Dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych:
* Marcina Adamczyk – obszar:  Wadowice / ul. od L – R /,
* Katarzyna Bednarczyk obszar:  Wadowice /ul. od A-K/, Babica, Barwałd Dolny, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny
* Barbara Bandura –  obszar:  Wadowice / ul. od S – Ż/ oraz z gospodarstw rolnych z terenu miasta Wadowice,
* Bożena Janicka – obszar:  Chocznia, Klecza Dolna, Klecza Górna
* Renata Szczepanik – obszar:  Jaroszowice Wieś, Jaroszowice Zbywaczówka, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka.
b) Dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych:
* Bożena Błachut
c) Dla podatku od środków transportowych:
* Barbara Bandura

9. Sprawy w zakresie przedstawienia stanowiska Burmistrza w temacie udzielania podatnikom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn
* Justyna Dankiewicz

10. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym wg danych z ewidencji podatkowej
* Justyna Dankiewicz

11. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w zapłacie zobowiązań podatkowych i innych zaświadczeń przewidzianych ustawą z 29 sierpnia  1997 r. ordynacja podatkowa wg danych z ewidencji podatkowej
* Agata Marcinik
* Bożena Błachut

12. Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorców i rolników
a) Dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych:
* Marcina Adamczyk – obszar:  Wadowice / ul. od L – R /,
* Katarzyna Bednarczyk obszar:  Wadowice /ul. od A-K/, Babica, Barwałd Dolny, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny
* Barbara Bandura –  obszar:  Wadowice / ul. od S – Ż/ oraz z gospodarstw rolnych z terenu miasta Wadowice,
* Bożena Janicka – obszar:  Chocznia, Klecza Dolna, Klecza Górna
* Renata Szczepanik – obszar:  Jaroszowice Wieś, Jaroszowice Zbywaczówka, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka.
b) Dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych:
* Bożena Błachut

c) Dla podatku od środków transportowych:
* Barbara Bandura

13. Sprawy w zakresie wyrażenia zgody Burmistrza na wykreślenie hipoteki przymusowej
* Justyna Sieprawska

* Justyna Dankiewicz

14.  Sprawy w zakresie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystanym do produkcji rolnej
* Justyna Dankiewicz

15. Sprawy w zakresie obsługi księgowej opłaty skarbowej
* Justyna Dankiewicz

16. Sprawy w zakresie obsługi księgowej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
* Bożena Błachut

17. Sprawy w zakresie obsługi księgowej wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
* Elżbieta Borycka
* Agnieszka Radwan

18. Sprawy w zakresie upomnień i kierowania do egzekucji zaległości dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
* Elżbieta Borycka
* Agnieszka Radwan

19. Prowadzenie spraw, przygotowanie orzeczeń w sprawie interpretacji prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatkowych
* Marcin Adamczyk

Wprowadzono: 9 lutego 2016