PROJEKT Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Edukacja / PROJEKT Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice

64055 - PROJEKT Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego,  Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Więcej informacji na STRONIE.

Wprowadzono: 21 września 2017