Formularz kontaktowy Biura Interwencji Mieszkańca

Jesteś tutaj : Strona główna / Formularz kontaktowy Biura Interwencji Mieszkańca

Formularz kontaktowy Biura Interwencji Mieszkańca

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail: um@wadowice.pl
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 33 873 18 11 w.217, e-mail: iod@wadowice.pl
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są na podst. art.6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w celu nawiązania kontaktu z Biurem Interwencji Mieszkańca poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie internetowej www.wadowice.pl i otrzymania stosownych odpowiedzi na zadawane pytania.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o archiwizacji.
  6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe oraz ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i cofnięcia zgody na przetwarzanie.
  7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/i w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pan/i prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
  10. Podanie Pańskich danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność udzielenia odpowiedzi na nurtujące Pana/ią kwestie.

  Wprowadzono: 14 września 2021