Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wadowicach  jest Robert Malik

Robert Malik

Dane kontaktowe:

Tel.: 512 198 999
email: robert@twogu.pl

Obecnie pełniona funkcja w Radzie Miasta:

- Przewodniczący Rady Miejskiej

- Pracuje w dwóch komisjach. Komisja inicjatyw gospodarczych, komisja rolnictwa.

Wykształcenie:

Średnie, techniczne

Działalność zawodowa i społeczna:

Od 1991 roku, prowadzi prywatną działalność gospodarczą, obecnie jest współwłaścicielem Firmy Twogu, zajmującą się przetwórstwem tworzyw sztucznych i produkcją elementów obuwniczych. Jeśli chodzi o działalność społeczną, od 8 lat jest prezesem LKS 'ISKRA' Klecza, jak również udziela się lokalnie w działalność charytatywną.