Rada Miejska

Rada Miejska

Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).

W gminach niebędących miastem na prawach powiatu rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w miastach na prawach powiatu stosuje się ordynację proporcjonalną.

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3. Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców.


Więcej informacji o pracy Rady Miejskiej w Wadowicach (m.in. aktualnie rozpatrywane projekty uchwał, sesje, komisje, protokoły) - kliknij tutaj

Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady gminy zajmuje się Wojewoda.


Relacje z Sesji i Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach 2017

Relacje z Sesji i Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach  2016


Radni Gminy Wadowice - kadencja 2014 - 2018

Balak Dorotadorota.balak10@gmail.com
Bąk Tomasztombak34@wp.pl
Brańka Małgorzatambranka.wat@gmail.com
Cholewka Józefosp@list.pl
Ficek Szymonszymon.ficek@interia.pl
Fila Ludwikbiuro@meblefila.pl
Gurdek Otto 
Janas Pawełpawel.janas9@gmail.com
Jasiński Stanisławpi.st.jasinski@interia.pl
Jeziorski Adammartynajeziorska1997@o2.pl
Krasa Pawełkrasapawel89@gmail.com
Kaczyńska Zofiazkaczynska@gmail.com
Korzeniowski Tomasztomaszk27@op.pl
Malik Robertrobert@twogu.pl
Potoczna Maria 
Stopa Paweł 
Strzeżoń Andrzejandrzejstrzezon@wp.pl
Tkacz Ludwikaludwikatkacz@op.pl
Wąsik Janjan.wasik@op.pl
Wysogląd Anetabiuro@studiodpix.com
Zadora Maria

Pliki do pobrania: