Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

Sekretarz – wysoki rangą urzędnik samorządowy. Kieruje urzędem — w określonych sprawach wykonuje zadania z upoważnienia burmistrza — głównie w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych oraz w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Sekretarz nie może być członkiem partii politycznych. Zobowiązany jest do składania co roku oświadczenia majątkowego.

Sekretarzem Gminy Wadowice jest Marek Brzeźniak - mbrzezniak@wadowice.pl