Wybory samorządowe 2024

Jesteś tutaj : Strona główna / Wybory samorządowe 2024

Postanowienie nr 402/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Wadowicach

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego – gmina Wadowice

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego – gmina Wadowice

Wybory Samorządowe – 7 kwietnia – wyniki w gminie Wadowice (w okręgu wyborczym nr 4) w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Wybory Samorządowe – 7 kwietnia – wyniki w gminie Wadowice w wyborach do Rady Powiatu w Wadowicach

Wybory Samorządowe – 7 kwietnia – wyniki w gminie Wadowice w wyborach do Rady Miejskiej w Wadowicach

Wybory Samorządowe – 7 kwietnia – wyniki w gminie Wadowice w wyborach Burmistrza Wadowic

Uchwała nr 3 Obwodowej Komisji Wyborczej nr 28 w Wadowicach z dnia 6 kwietnia 2024 r. w sprawie godziny rozpoczęcia głosowania

Uchwała nr 4 Obwodowej Komisji Wyborczej nr 26 w Wadowicach z dnia 6 kwietnia 2024 r. w sprawie zarządzenia zastosowania urny pomocniczej przy przeprowadzeniu głosowania

Uchwała nr 3 Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 w Wadowicach z dnia 6 kwietnia 2024 r. w sprawie godziny rozpoczęcia głosowania

POSTANOWIENIE NR 334/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 4 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w gminie Wadowice

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 14 marca 2024r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Wadowicach z dnia 20 marca 2024r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Wadowicach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

POSTANOWIENIE NR 292/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Wadowice

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

POSTANOWIENIE NR 277/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Wadowice

POSTANOWIENIE NR 259/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Wadowice

Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach z dnia 22 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wadowicach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

POSTANOWIENIE NR 222/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2024r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

POSTANOWIENIE NR 213/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w gminie Wadowice

POSTANOWIENIE NR 208/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach z dnia 14 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wadowicach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach z dnia 13 marca 2024r. o terminie losowania numerów list komitetów wyborczych, których listy nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komisarza Wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 marca 2024 r. o losowaniu członków do obwodowych komisji wyborczych w gminie Wadowice w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej terminu i miejsca losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Małopolskiego

Zaproszenie dla dziennikarzy na losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Obwieszczenie Burmistrza Wadowic o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

POSTANOWIENIE Nr 184/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Wadowice w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach o składzie, siedzibie i dyżurach

POSTANOWIENIE Nr 161/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 21 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 roku z informacją o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Wadowic z dnia 2 lutego 2024r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granic i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 30 stycznia 2024r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Wprowadzono: 2 lutego 2024