Kalendarz polowań Koła Łowieckiego „Beskid” Wadowice sezon 2023/24 

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska /  Kalendarz polowań Koła Łowieckiego „Beskid” Wadowice sezon 2023/24 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1173) Burmistrz Wadowic  podaje do publicznej wiadomości, plan polowań zbiorowych,  na terenie obwodu łowieckiego nr 104 organizowane przez Koło Łowieckie „Knieja ” w Wadowicach.

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Wadowic. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Plan polowań zbiorowych KŁ Beskid

Wprowadzono: 27 września 2023