Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Jesteś tutaj : Strona główna / Bez kategorii / Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego
poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Prognozowane na dzień 21.03.2024 r. przekroczenie dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiat wadowicki.
Ostrzeżenie dla osób szczególnie wrażliwych – wydawane jest w przypadku ryzyka wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 przekraczających wartość dopuszczalną50 μg/m3.
Ostrzeżenie ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dla ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Przewidywany czas trwania ryzyka :
od godz. 09:00 dnia 21-03-2024 do godz. 24:00 dnia 21-03-202

Wrażliwe grupy ludności
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
• osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia (np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie)
• zwiększenie ryzyka infekcji dróg oddechowych
• podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości (np. kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy)
Zalecane środki ostrożności
Dodatkowe informacje
• w przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem
Ogół ludności
• unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza (np. palenia w kominku)
• ogranicz wietrzenie pomieszczeń
Zaleca się również
• bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) i informacji o prognozowanych stężeniach zanieczyszczeń (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)
• prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń
• zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi
Wrażliwe grupy ludności
• ogranicz przebywanie na zewnątrz
• ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz
• osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (np. duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie

Wprowadzono: 20 marca 2024