Praca z POWERem

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, bezpłatne szkolenia, stypendia i atrakcyjne staże – sprawdź do kogo skierowany jest projekt!

logotypy 1024x109 - Praca z POWERem

Projekt „Praca z POWERem” realizowany jest przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15 – 29 lat, które zamieszkują lub uczą się na jednego z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, olkuskiego, chrzanowskiego i są:

  • bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
  • bierne zawodowo

Projekt obejmuje m.in:

  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • bezpłatne szkolenia, podczas których wypłacamy stypendia,
  • atrakcyjne staże i stypendia stażowe,

Do projektu mogą również przystąpić osoby pracujące, jeśli należą do 1 z grup: imigrantów, reemigrantów lub osób odchodzących z rolnictwa (ubezpieczonych w KRUS).

 Szczegóły na stronie: www.cbmz.pl  w zakładce Praca z POWERem

Wprowadzono: 26 kwietnia 2021

-