Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej

W imieniu Lidera projektu zapraszamy Przedsiębiorców z sektora MŚP oraz ich pracowników do udziału w naborze wniosków, który potrwa do 15 lipca b.r.

W ramach projektu Przedsiębiorca otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% Przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny).

Dofinansowanie może zostać zwiększone do 80% (wkład własny Przedsiębiorcy wynosi 20%) na wsparcie:

  • dla pracowników powyżej 50 roku życia,
  • dla pracowników o niskich kwalifikacjach,
  • na usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

oraz na usługi rozwojowe dla:

  • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Andrychów, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Wadowice),
  • przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER.

BON czyli CO?

Bon rozwojowy – to elektroniczny bon uprawniający Przedsiębiorcę oraz skierowanego przez Przedsiębiorcę Pracownika, do skorzystania z usług rozwojowych w ramach Projektu.

Wartość 1 bonu = 60,00 PLN

Ważność bonu: 3 miesiące

Limity bonów:

  • usługa szkoleniowa – 1 bon/godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
  • usługa doradczej (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 2 bony/godz. (tj. 120,00 zł/godz.),
  • usługa jednorazowa (egzamin) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

Dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia, w sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł lub 30 zł.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z organizatorem: nr telefonu 504-495-518.

Strona projektu: www.netbon.pl

 

Lider projektu

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

32-600 Oświęcim

tel.: 33/ 847 54 75

email: szih@netbon.pl

pon. – pt. 8 – 16

Partner 1

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o

ul. Bałysa 1

34-100 Wadowice

tel.: 798 297 678

email: oswiata@netbon.pl

pon., śr., pt. 9 – 13

 

Wprowadzono: 4 lipca 2023