Wybory parlamentarne 2023

Jesteś tutaj : Strona główna / Wybory parlamentarne 2023

Obwieszczenie PKW z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.

Obwieszczenie PKW z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.

Obwieszczenie PKW z dnia 17 października 2023 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r.

Postanowienie nr 183/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała nr 19/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania przez niektóre obwodowe komisje wyborcze

Uchwała nr 18/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 2023 roku w sprawie zgody na stosowania urny pomocniczej

Postanowienie nr 173/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 05 października 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie nr 172/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 04 października 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie nr 169/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowieni nr 157/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023

Postanowienie nr 155/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie nr 154/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie 153/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. K III powołanie komisji

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18 września 2023 r. o terminie losowania składu komisji wyborczych

Pani Gabriela Fiałek, Urzędnik Wyborczy będzie pełniła dyżur dnia 18 września 2023 r. od godziny 10.00 do 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 pok. 59

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego na terenie gminy Wadowice, zorganizowanego przez Burmistrza Wadowic w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.Informacja dla mieszkańców miejscowości Kaczyna

Obwieszczenie Burmistrza Wadowic z dnia 6 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

Uchwała nr 11/ 2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów do OKW należy składać w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, pok. 35

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnych znaczeniu dla państwa

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wyciąg z kodeksu wyborczego – stan prawny na 1 września 2023 r.

Pismo Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW.071.8.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku dot. lokali dla osób niepełnosprawnych

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie nr 77/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Wadowice na stałe obwody głosowania

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego (nr poz. rej. 203/23) z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej

Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie znak DKR.422.10.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.

Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia terminu dokonania przez gminy weryfikacji poprawności danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz wprowadzenia przez gminy do Centralnego Rejestru Wyborców zmian danych w zakresie, w jakim wiążą się z pozbawieniem prawa wybierania i wpisaniem do rejestru wyborców na wniosek (Dz.U. poz. 1243)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Wprowadzono: 5 lipca 2023