Dofinansowanie projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice„

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Dofinansowanie projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice„

Logotypyy - Dofinansowanie projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice„

Dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice

 

Dnia 20 listopada 2017 Gmina Wadowice podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Rozpoczęto realizacje dotowanego  projektu. Dnia 28 marca Rada Miejska w Wadowicach podjęła uchwałę nr XLVIII/380/2018 w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanego przez Gminę Wadowice w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.4.3.

Program polega na likwidacji 79 nisko sprawnych kotłowni węglowych
i zastąpienie ich: 74 kotłowni gazowych, 1 nowej kotłowni na biomasę;
1 pompy ciepła; wykonanie 3 nowych przyłączy do sieci ciepłowniczej.

Całkowita wartość projektu: 1 143 863,39 zł

Wartość dofinansowania: 1 120 997,65 zł

W ramach programu część mieszkańców ma wykonane oceny energetyczne, kolejne wykonywane są sukcesywnie.

Termin podpisania umowy uzależniony jest od kolejności złożonych deklaracji wymiany kotła przez mieszkańców. Warunkiem koniecznym jest posiadanie oceny energetycznej budynku.

Data zakończenia projektu to 30-06-2020r.

Podmioty zaangażowane w realizacje projektu to:

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO-
  Instytucja zarządzająca, która udziela dofinansowania.
  Kontaktem z UMWM będzie zajmowała się Gmina
 • GMINA
  Prowadzi nabór w ramach projektu
  Podpisuje umowy z mieszkańcami.
  Rozlicza projekt zgodnie z wymogami RPO.
  Publikuje dokumenty formalne

Aktualne informacje o programie oraz wzory dokumentów ( w tym regulamin programu ) – dostępne są do pobrania poniżej.

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice”-dokumenty do pobrania

Wprowadzono: 9 maja 2018