Dofinansowanie projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice„

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Dofinansowanie projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice„

Dnia 8 listopada 2017 Gmina Wadowice podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice „

Rozpoczęto realizacje dotowanego  projektu. Dnia 28 marca Rada Miejska w Wadowicach podjęła uchwałę nr XLVIII/380/2018 w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanego przez Gminę Wadowice w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.4.3.

Program polega na wymianie 266 starych kotłów węglowych i zastąpienie ich:
262 kotłów na paliwo stałe posiadającymi certyfikat zgodności z normą ekoprojektu, 3 przyłączami do siei ciepłowniczej, 1 pompa ciepła.

Nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PNEN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu. Lista kotłów spełniających wymagania dla projektu dostępna jest pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju oraz wspieraniem odnawialnych źródeł energii udziela się dodatkowe dofinansowanie ze środków gminnych w wysokości 2,5 tys. zł dla instalacji zasilanych źródłami ciepła spalającymi biomasę w przypadku poddziałania 4.4.3 oraz 5 tys. zł dla instalacji zasilanej pompą ciepła w przypadku podziałana 4.4.3. Inwestor, zgodnie z zapisami umowy wyraża zgodę na przesunięcie wypłaty dodatkowego dofinansowania na kolejny rok kalendarzowy, w przypadku wyczerpania limitów środków w planie finansowym Gminy Wadowice w roku bieżącym.

Wartość projektu 2 471 066,55 zł, kwota dofinansowania 2 433 997,45 zł.
W ramach programu część mieszkańców ma wykonane oceny energetyczne, kolejne wykonywane są sukcesywnie.

Termin podpisania umowy uzależniony jest od kolejności złożonych deklaracji wymiany kotła przez mieszkańców. Warunkiem koniecznym jest posiadanie oceny energetycznej budynku.
Data zakończenia projektu to 30-06-2020r.

Podmioty zaangażowane w realizacje projektu to:

·        URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO-
Instytucja zarządzająca, która udziela dofinansowania.
Kontaktem z UMWM będzie zajmowała się Gmina

·        GMINA
Prowadzi nabór w ramach projektu
Podpisuje umowy z mieszkańcami.
Rozlicza projekt zgodnie z wymogami RPO.
Publikuje dokumenty formalne

Aktualne informacje o programie oraz wzory dokumentów ( w tym regulamin programu ) – dostępne są do pobrania poniżej.

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice”-dokumenty do pobrania

Wprowadzono: 9 maja 2018