Informacja dla mieszkańców miejscowości WYSOKA dotycząca przenumerowania numeracji porządkowej budynków

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Informacja dla mieszkańców miejscowości WYSOKA dotycząca przenumerowania numeracji porządkowej budynków

Burmistrz Wadowic uprzejmie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wadowicach Uchwały Nr LI/465/2022 z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wysoka (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 5196 z dnia
28 lipca 2022r.) oraz zmianą numerów porządkowych, nowymi numerami porządkowymi została zasilona baza Ewidencji miejscowości, ulic i adresów miasta i gminy Wadowice.

W związku z powyższym należy posługiwać się nazwami ulic wraz z nowymi numerami porządkowymi. Nowe adresy można sprawdzić w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Wadowicach na stronie: wadowice.e-mapa.net oraz na geoportalu krajowym.

O przedmiotowych zmianach Urząd Miejski poinformował szereg instytucji i organów publicznych. Lista instytucji dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Państwa miejscowości.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wadowicach, tel. (33) 873-18-11wew. 203 lub 204.

Lista instytucji zawiadomionych o zmianie numeracji porządkowej:

Lp. INSTYTUCJE I ORGANY
Starosta Wadowicki, ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice

2.

Starosta Wadowicki, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Stefana Batorego 2,
34-100 Wadowice

3.

Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Adama Mickiewicza 24, 34-100 Wadowice,

4.

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 37,
34-100 Wadowice

5.

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, Zespół ds. Organizacji Służby KPP Wadowice, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice,

6.

Tauron Dystrybucja S.A. – Punkt Obsługi Klienta ul. Wojska Polskiego 2D,
34-100 Wadowice

7.

Poczta Polska S.A., Urząd Pocztowy Wadowice,
ul. Lwowska 11, 34-100 Wadowice

8.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Adama Mickiewicza 27,
34-100 Wadowice,

9.

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice,

10.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termowad Sp. z o.o.,

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

11.

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Górnośląski Biuro Obsługi Klienta Wadowice, Osiedle Mikołaja Kopernika 10, 34-100 Wadowice

12.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chrzanowie,

ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów

13.

KRUS, Placówka Terenowa Wadowice, ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice

14.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

15.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach,
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

16.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5,
34-100 Wadowice

17.

Państwowa Straż Pożarna w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2c,
34-100 Wadowice

18.

Urząd Skarbowy w Wadowicach, ul. Legionów 22, 34-100 Wadowice

19.

Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 304,

34-123 Chocznia

20.

Empol Sp. z o.o., os.Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

21.

Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków

22.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, ul. Adama Mickiewicza 27,
34-100 Wadowice

23.

Wydziały Urzędu Miejskiego w Wadowicach,
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

Wprowadzono: 14 kwietnia 2023