Jakość powietrza w Wadowicach utrzymuje się na złym poziomie

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Jakość powietrza w Wadowicach utrzymuje się na złym poziomie

zły stan powietrza
W dniu wczorajszym 30.01.2017  stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 wyniosło 412  µg/m3.

Przypominamy, że dopuszczalny poziom stężenia pyłów wynosi 50 µg/m3.

Rozkład stężenia godzinowego pyłu PM 10 zarejestrowanego w Wadowicach w dniu 30.01.2017r.
Wykres stężeń 30.01.2017

Informujemy, że Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku  przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, na terenie m. Krakowa, powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego.

Prosimy śledzić informacje o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń na stronie:
http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/ 

Strona na której można znaleźć prognozy zanieczyszczenia powietrza na kolejny dzień.
http://www.smog.imgw.pl/home

Jednocześnie przypominamy o podjęcie środków ostrożności.
 Co robic gdy powietrze jest zanieczyszczone

Wprowadzono: 31 stycznia 2017

-