Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / MOPS / Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

log 300x156 - Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”       log 2 300x100 - Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach ogłasza nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 w terminie do 15.03.2024 r.

Projekt bez nazwy 6 - Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

 W 2024 roku zaplanowano udział w Programie dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej obejmują:

 • wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 proszone są o wypełnienie:

 • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 • Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Formularze wskazanych wyżej dokumentów dostępne są na stronie MOPS

W/w  dokumenty  wraz  z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi do wyżej wymienionych należy złożyć:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wadowicach przy ulicy E. i K. Wojtyłów 4 w Wadowicach, w godzinach pracy ośrodka, tj. od 700 do 1500 – od poniedziałku do piątku, w pokoju nr 129;
 • drogą elektroniczną, w formie skanu dokumentów na adres mailowy: mops@wadowice.pl

Liczba miejsc jest ograniczona!

Szczegółowe informacje – https://mops.wadowice.pl/  tel. 33 823 28 18

Wprowadzono: 1 marca 2024