Ponad 2 miliony złotych dla Gminy Wadowice na wymianę pieców

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Ponad 2 miliony złotych dla Gminy Wadowice na wymianę pieców

Gmina Wadowice na pierwszym miejscu w konkursie projektów do dofinansowania w Subregionie Małopolska Zachodnia. Zdobyliśmy środki na wymianę około 266 starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze.

12 września 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dokonał wyboru do dofinansowania 64 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 58 958 028,48 zł.

Gmina Wadowice otrzymała największą liczbę punktów i uplasowała się na pierwszym miejscu w Subregionie Małopolska Zachodnia. Dzięki zdobytym środkom zewnętrznym do roku 2020 wymienimy ok. 266 starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na nowe ekologiczne piece na paliwo stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Nowe źródła ciepła będą spełniać normy środowiskowe wyznaczone dla tego typu inwestycji.

Wprowadzono: 15 września 2017